Tree to feed

Senast ändrad: 26 januari 2024
En hoppande fisk i fiskkasse. Foto.

Kan sidoströmmar från pappersindustrin vara en pusselbit till framtidens fiskfoder?

Odlad laxfisk står inför hållbarhetsutmaningar när det kommer till fodrets innehåll. Arbete pågår ständigt för att förbättra foder till odlad fisk, bland annat genom att minska användandet av foderingredienser såsom fiskmjöl och soja.

Projektet Tree to feed syftar till att testköra och demonstrera en cirkulär produktionsmetod för foderråvara som ska utvärderas för odlad fisk. Svampcellsprotein kommer att produceras med sidoströmmen tunnlut från pappersindustrin som substrat. 

SLU:s del i projektet är att utvärdera slutprodukten som proteinkälla till odlad fisk. Vi kommer att genomföra tester för att utvärdera svampproteinets potential som fiskfoderingrediens, bland annat genom foderförsök med odlad regnbågslax.

Schematisk bild med bark från ett träd, molekyler och en fisk. Grön bakgrund.

Projektansvariga:

Hanna Carlberg, hanna.carlberg@slu.se

Aleksandar Vidakovic, aleksandar.vidakovic@slu.se

 

 

Fakta:

Projektet pågår 2022-2024 och finansieras av Vinnovas program för Hållbar industri. Cirkulär AB är projektägare.