Jordnötsblad som foder till nötkreatur i Kambodja

Senast ändrad: 26 januari 2024
Betande boskap i Kambodja. Foto: Pok Samkol

Syftet med projektet är att utvärdera effekterna av olika mängd torkade jordnötsblad i foderstater till nötkreatur.

I Kambodja spelar nötkreatur en viktig roll för fattiga familjer på landsbygden och de används både som dragkraft och för köttproduktion. Besättningarna består vanligtvis av mindre än fem djur och det är ofta system med låg insats av resurser och lågt uttag av produkter.  Djurens foder består huvudsakligen av naturliga betesmarker och skörderester, särskilt rishalm, som har låg smältbarhet och som inte ger tillräckligt med näringsämnen för att ge någon högre tillväxt hos djuren. Många lokala foderresurser skulle dock kunna användas som foderkomplement i större utsträckning. Ett exempel är jordnöt (Arachis hypogaea) som är en baljväxt där fröna är en protein- och energikälla för människor och bladen används som foder till idisslare.

Syftet med detta projekt är att undersöka utfodring och skötselsystem av nötkreatur i småskaliga jordbruk i Kambodja samt att utvärdera effekterna av olika mängd torkade jordnötsblad i foderstater baserade på rishalm och paragräs på foderintag, viktökning och smältbarhet hos nötkreatur.

Doktorand:

Pok Samkol

Handledare:

Mikaela Patel, Kjell Holtenius och Keo Sath

 

Doktorsavhandling:

Groundnut foliage as feed for Cambodian cattle

 

Fakta:

Detta projekt ingår i MEKARN II.