Slutrapporter

Senast ändrad: 28 oktober 2022

Här finns slutrapporter för projekt avslutade de senaste åren. De flesta projekten har även beskrivits i institutionen för norrländsk jordbruksvetenskaps faktablad Nytt. Länkar finns till respektive Nytt-blad (klicka PDF på sidan du kommer till för att öppna Nytt-bladet).

Rådgivande sortprovning i norra Sverige 2018–2020

Wet grain

Högre skördar och mer protein från norrländska åkrar – nya förädlingstekniker för rödklöver

Gradering av vallar i norra Sverige med hjälp av satellitbilder

Uppskatta vallens avkastning och näringsinnehåll genom spektral teknik

Ny slåtterteknik för fraktionering

Modellering av korn och havre för bättre och säkrare beslut för odlingen i norra Sverige

Integrerad kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet i produktionen av norrländsk långlagrad ost

Revidering av Norrländsk växtodling

Rätt mängd stallgödsel optimerar baljväxtgrönfoder i norra Sverige

Lönsam produktion och användning av proteinfoder till mjölkkor i norra Sverige

Utökad provning av avancerat förädlingsmaterial i vallväxter och stråsäd

Flera skördar av vallen i nordlig mjölkproduktion

Rätt val av sort ger effektiv produktion av vallfoder

Proteinkvaliteten i grönmassa och ensliage av Grindstad, Jonatan och Kasper

Nya redskapstypers effekt vid stubbearbetning på vallbrott

Verktyg för att använda väderdata för bedömning av optimal skördetidpunkt i vall

Vårvete som lämplig gröda för helsäd i norra Sverige

Systemanalys av hur olika faktorer påverkar innehåll av mineralämnen i vallfoder i norra Sverige

Inblandning av olika sorters strukturfoder i foderstaten till mjölkkor i norra Sverige

Närproducerad krossensilerad spannmål för bättre lönsamhet

Fytoöstrogener i olika rödklöversorter

Utökad provning av avancerat förädlingsmaterial i vallväxter och stråsäd

Vallfröblandningar till fårbete

Öka utnyttjandet av grovfoder i nordliga foderstater, med bättre förutsägelser av foderintaget

Vinterlamning i oisolerade fårstallar

Vårrybs – fältstudie och odlingsråd


Kontaktinformation