Avsnitt 7: Kalhyggets historia

Senast ändrad: 21 mars 2023
kalhygge

I det här avsnittet pratar Hanna Lundmark om historien bakom kalhyggen i Sverige.

I skogsdoktorns andra säsong träffar vi några doktorer i skogsvetenskap, med inriktning på skogsskötsel, skoglig planering och teknologi. De har alla disputerat inom områden som rör brukandet av skog för ett mer hållbart samhälle och skogslandskap.

Hanna Lundmark har forskat på kalhyggesbrukets introduktion, utveckling och implementering i mellersta och norra Sverige under 1800-talet och början av 1900-talet. Resultaten visar att kalhyggesbruk har bedrivits längre tid än vad som tidigare varit känt, vilket kan ha betydelse för dagens skogsbruk och naturvård. Skogshistorisk forskning bidrar med kunskap om de processer som format moderna skogar, medan brist på historisk kunskap kan leda till att felaktiga beslut fattas om skogs- och naturvård.

Här kan du lyssna på avsnittet.


Kontaktinformation