Hoppa till huvudinnehåll

Skoghistoria

Skogshistoria är den spännande forskningen om människan och skogen i det långa perspektivet. Vi vill förstå hur skogsekosystem utvecklats i norra Skandinavien, men även i andra delar av världen, och vilken roll människan spelat i den utvecklingen.

Traditionell skogsmat utforskas i skogshistorisk kurs
Eldskogshistorisk kurs

Vi forskar om historiskt skogsbruk, naturskogens dynamik, skogsskötselns historia, konflikter mellan skogsbruk och naturvård, om människors berättelser om skogen och skogsbruket. Tonvikten i vår forskning ligger på de senaste 1000 åren och vi forskar mest i norra Skandinavien, men även andra delar av Sverige och i Nordamerika och Sydamerika.

Vi arbetar tvärvetenskaplig och har vi ett långvarigt samarbete med arkeologer, historiker, palaeoekologer, jurister och språkvetare. Den forskning som bedrivs i norra Sverige och som inriktas på skogsexploatering, samiskt skogsbruk och naturskogsdynamik har i huvudsak skett i samarbete med forskare vid Silvermuseet/Insarc i Arjeplog (Docent Ingela Bergman, docent Greger Hörnberg och jur dr Malin Brännström).

Den forskningen har varit mycket framgångsrik och har resulterat i ny förståelse för de nordliga kulturlandskapens utveckling och människans långvariga markanvändning. Vi undervisar i skogshistoria på grundnivå, avancerad nivå och inom forskarutbildningen vid SLU. Ämnesområdet leds av professor Lars Östlund vid skogens ekologi och skötsel.

Om du vill se vad vi forskar om så rekommenderar vi varmt att du tittar på dessa kortfilmer som på ett populärt sätt förklarar några av våra aktuella forskningsområden

Lars Östlund

For more information contact

Lars Östlund

Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt

Telefon: +46907868442, +46705111299
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå

Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå

Publicerad: 25 september 2023 - Sidansvarig: tejshree.tiwari@slu.se
Loading…