Patellartendinos: ett ekvint sjukdomstillstånd?

Senast ändrad: 06 april 2022

Mjukdelarna runt knäskålen (patella) som orsak till hälta hos häst är ett vetenskapligt outforskat område men som kliniskt ofta behandlas med "alternativa" metoder utan fastställd diagnos.

Inom humanmedicinen är patellartendinosis en utbredd verifierad diagnos. Degenerativa förändringar med patologisk kärl- och nervinväxt i patellarsenan tros vara orsak till smärtan, inte inflammation.  Motsvarande patologi, innervering av de olika mjukdelsstrukturerna runt knäleden samt diagnostik är dock knappt beskriven i veterinärmedicinsk litteratur.

Vi har identifierat ett antal hästar med frånskjutshälta (verifierad med objektiv rörelseanalys) av kronisk karaktär där ultraljud visat skador på patellas band. Syftet med projektet är därför att undersöka om patellartendinos är ett ekvint sjukdomstillstånd med hjälp av hög forskningskompetens inom biomekanik, bilddiagnostik, samt patologi för att producera kliniska diagnostiska verktyg och behandlingsförslag baserat på en vetenskaplig grund.

Projektmålen att närmare förklara normal anatomi, histologi samt bilddiagnostik av området; en systematisk klinisk undersökningsmetodik och bilddiagnostisk procedur; undersöka samband mellan ultraljudsfynd samt objektiva mätningar av frånskjutshälta samt metoder för diagnostisk anestesi i området; utforska patofysiologiska mekanismer i patellar ligamentet med hjälp av avancerad bilddiagnostik samt immunohistologiska metoder.

Då hältor är den allra vanligaste orsaken till att djurägare uppsöker veterinärvård för sina hästar är detta ett mycket angeläget område. Bakbenshältor är svåra att diagnosticera. Många hästar får avsluta sin tävlingskarriär och ibland till och med avlivas på grund av kroniska bakbenshältor som veterinärer inte lyckats diagnosticera alternativt bota. Om patellartendinos skulle visa sig vara en vanlig orsak till kronisk smärta på häst som vi lätt skulle kunna diagnosticera och i framtiden behandla är detta en oerhört viktig studie att genomföra.

Forskningsprojektet är ett veterinärmedicinskt samarbete mellan Marie Rhodin och Elin Hernlund på Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB) och Margareta Uhlhorn på Universitetsdjursjukhusets bilddiagnostiska klinik samt Stina Ekman på Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för patologi.

 

Svensk Häststiftelsen finansierar projektet påbörjas 2019 i samarbete med Norska Veterinärhögskolan (NMBU).


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se