Grundutbildning vid institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 20 maj 2021
Tre personer på ett fält tar prover, foto.

Institutionen för mark och miljö ger kurser inom markvetenskap, miljövetenskap och biologi.

Du kan välja mellan att läsa fristående kurser eller att följa ett program. Vi undervisar inom följande utbildningsprogram: 

Vi  håller även en kvällskurs i vinodling.

Grundutbildningskurser på mark och miljö

Självständigt arbete under grundutbildningen

I kandidat-, magister- respektive masterutbildning ingår ett självständigt arbete.

Relaterade sidor:


Studierektorer för grundutbildningen

Katharina Meurer, forskare och studierektor för grundutbildning
Institutionen för mark och miljö, SLU
katharina.meurer@slu.se, 018-67 24 63, 0738-06 15 76

Magnus Simonsson, forskare och studierektor för grundutbildningen
Institutionen för mark och miljö, SLU
magnus.simonsson@slu.se, 018-67 12 72 

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se