Grundutbildning vid institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 12 oktober 2020
Tre personer på ett fält tar prover, foto.

Institutionen för mark och miljö ger kurser inom markvetenskap, miljövetenskap och biologi.

Du kan välja mellan att läsa fristående kurser eller att följa ett program. Vi undervisar inom följande utbildningsprogram: 

Vi  håller även en kvällskurs i vinodling.

Självständigt arbete

I kandidat-, magister- respektive masterutbildning ingår ett självständigt arbete.

Relaterade sidor:

Studierektorer för grundutbildningen

Magnus Simonsson, forskare
Institutionen för mark och miljö, SLU
magnus.simonsson@slu.se, 018-67 12 72 

Karin Hamnér, forskare
Institutionen för mark och miljö
Karin.Hamner@slu.se, 018-67 12 36

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se