Grundutbildning vid institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 09 december 2022
Tre personer på ett fält tar prover, foto.

Institutionen för mark och miljö ger kurser inom markvetenskap, miljövetenskap och biologi.

Du kan välja mellan att läsa fristående kurser eller att följa ett program. Vi undervisar inom följande utbildningsprogram: 

Vi  håller även en kvällskurs i vinodling.

Grundutbildningskurser på mark och miljö

Självständigt arbete under grundutbildningen

I kandidat-, magister- respektive masterutbildning ingår ett självständigt arbete.

Relaterade sidor: