Grundutbildning vid institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 12 april 2019
undervisn.jpg

Institutionen för mark och miljö ger kurser inom markvetenskap, miljövetenskap och biologi.

Du kan välja mellan att läsa fristående kurser eller att följa ett program. Vi undervisar inom följande utbildningsprogram: 

 
 

Självständigt arbete

I kandidat-, magister- respektive masterutbildning ingår ett självständigt arbete.

Relaterade sidor:

Studierektorer för grundutbildningen

Jan Eriksson, forskare
Institutionen för mark och miljö, SLU
jan.o.eriksson@slu.se, 018-67 12 71

Magnus Simonsson, forskare
Institutionen för mark och miljö, SLU
magnus.simonsson@slu.se, 018-67 12 72 

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se