Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar livsmedelsproduktion och biologisk mångfald med betande djur

Landskapsexperimentet är ett världsunikt projekt som fokuserar på återintegrering av växtodling och betesdjur i samma odlingslandskap. Resultaten ska bidra till utvecklingen av en hållbar produktion av grödor, mjölk och kött på ett sätt som främjar både biologisk mångfald i odlingslandskapet, åkermarkens bördighet, en attraktiv miljö för dem som vistas i landskapet och ett lantbruk med god beredskap. Projektet är finansierat av Familjen Kamprads stiftelse.

Publicerad: 30 april 2024 - Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se
Loading…