1-2 master- eller kandidatstudenter sökes till spännande projekt om visuell hältbedömning av mjölkkor!

Senast ändrad: 07 mars 2024
SRB ko vid foderbord i lösdriftsladugård. Foto.

Hälta p.g.a olika typer av klövsjukdomar (t.ex. klövsulesår och digital dermatit) är vanligt hos kor; forskning visar att ca. 23% av våra mjölkkor är drabbade. Halta kor upptäcks ofta sent, när sjukdomen redan pågått länge och orsakat mycket skador på klövens vävnader. Detta leder till att behandling försenas, vilket har en negativ påverkan på drabbade kors välfärd. Klövlidanden är även associerade med minskad mjölkproduktion, och därmed ekonomiska förluster för djurägaren.

Vår forskargrupp har genom åren samlat in stora mängder videomaterial av kor i rörelse. Detta projekt syftar till att med hjälp av detta videomaterial undersöka djurägares och veterinärers förmåga att visuellt bedöma hälta hos kor. Hur små rörelseförändringar kan det mänskliga ögat fånga upp, och hur kraftig måste en hälta vara för att djurägare och veterinärer ska anse att en åtgärd krävs? Genom att svara på dessa frågor vill vi ta reda på hur vi kan arbeta för att hältor ska upptäckas i ett tidigt skede, innan mer allvarliga klövskador hunnit uppstå. På så sätt hoppas vi bidra till en ökad djurvälfärd, samt till minskade ekenomiska förluster för djurägare. 

Ko som går. På bilden är pilar och viklar utsatta som kan mäta hälta. Handledare: Elin Hernlund eller Marie Rhodin; hör av dig till elin.hernlund@slu.se eller marie.rhodin@slu.se om du är intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss!


Kontaktinformation

Elin Hernlund, Forskare, klinikveterinär, universitetslektor
Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)
Telefon: +4618672142
E-post: elin.hernlund@slu.se

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se