Grundutbildning

Senast ändrad: 22 mars 2024

Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd undervisar inom husdjursvetenskap, biologi och närliggande ämnen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Flera av institutionens kurser på grundnivå ingår i kandidatprogrammen: Etologi och djurskydd och Djur och hållbarhet. Institutionen medverkar även i utbildningen för djursjukskötare och veterinärer. På avancerad nivå har vi kurser inom masterprogrammen: Agronom djur och Animal Science.

Flertalet av institutionens kurser ingår i kandidat och masterprogram men många kurser ges även som fristående kurser och är därmed även öppna för studenter utanför SLU.

Ni kan läsa lite mer om våra olika utbildningar och fristående kurser nedan. Ni hittar även en länk till tillgängliga examensarbeten.

Etologi och djurskydd (kandidat)

Etologi och djurskydd är ett kandidatprogram som startades vid institutionen för Husdjurens miljö och hälsa 2005. Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd har ansvar för en stor del av kurserna som ingår i programmet samt studenternas examensarbeten.

Läs mer om programmet Etologi och djurskydd här.

Djur och hållbarhet (kandidat)

Institutionen ansvarar för ett flertal kurser inom kandidatprogrammet Djur och hållbarhet. Våra kurser är främst inom områdena djurhållning, nutrition, fodervetenskap, etologi och djurskydd. Vi är även involverade i studenternas kandidatarbeten.

Läs mer om programmet Djur och hållbarhet här.

Djursjukskötare (kandidat)

Institutionen ansvarar för kursen Näringslära och fodervetenskap som ges inom Djursjukskötarprogrammet. Vi medverkar även i studenternas examensarbeten.

Läs mer på Djursjukskötarprogrammets officiella sida här.

Veterinär

Institutionen ansvarar för och medverkar i ett flertal kurser inom Veterinärprogrammet, där våra ämnen i det nya Veterinärprogrammet bland annat kommer rymmas i kursen Djurhållning och djurvälfärd. Vi är också involverade i studenternas examensarbeten.

Läs mer på Veterinärprogrammets officiella sida här.

Agronom djur (master)

Institutionen ansvarar för flera kurser inom masterprogrammet Agronom djur. Våra kurser är främst inom områdena djurhållning, nutrition, fodervetenskap, etologi och djurskydd. Vi är även involverade i studenternas masterarbeten.

Läs mer om programmet Agronom djur här.

Animal Science (master)

Institutionen medverkar i och ansvarar för ett flertal kurser inom programmet Animal Science (MSc), bland annat inom  nutrition, välfärd, fodervetenskap, etologi och djurskydd. Vi är också involverade i studenternas examensarbeten.

Läs mer på programmet Animal Science officiella sida.

Övriga program

Institutionen medverkar även i kurser på andra program.

Vi medverkar i flera kurser inom lantbruksvetenskap på grund och avancerad nivå i de program som kan ge en agronomexamen i de fem områdena Mark/Växt, Livsmedel, Landsbygdsutveckling, Nationalekonomi och Företagsekonomi.

Läs mer om kurserna i lantbruksvetenskap som ges i kandidat- och masterprogram som kan ge en agronomexamen

 

Institutionen medverker i några kurser inom programmet Outdoor environments for Health and Well-being.

Läs mer på programmet Outdoor environments for Health and Well-beings hemsida.

 

Fristående kurser

Många av våra kurser inom de olika utbildningsprogrammen på SLU är öppna för, och har ett antal platser vigda åt, fristående studenter. Vi erbjuder även ett antal helt fristående kurser på distans.

Läs mer om SLU:s fristående kurser här.

 

Våra fristående kurser: 

Grundnivå:

Avancerad nivå:

Fakta:

Kontakt

Studierektorer på institutionen:

Lisa Lundin, lisa.lundin@slu.se, 018-67 16 50

Cecilia Kronqvist, cecilia.kronqvist@slu.se, 018-67 16 54

Hanna Eriksson, hanna.eriksson@slu.se, 018-67 19 49

Therese Rhen, therese.rehn@slu.se, 018-67 21 08

 

Vid frågor som rör programmen, kontakta respektive programstudierektor:

Kandidatprogram

Etologi och djurskydd: Claes Anderson, claes.anderson@slu.se, 018-67 21 36

Djur och hållbarhet: Anna Wistedt, anna.wistedt@slu.se, 018-67 28 21

Djursjukskötare: Katrin Lindroth, katrin.lindroth@slu.se, 018-67 17 81 och Ann Hammarberg, ann.hammarberg@slu.se, 018-67 16 53

 

Masterprogram

Agronom djur: Anna Wistedt, anna.wistedt@slu.se, 018-67 28 21

Animal Science: Emma Ivarsson, emma.ivarsson@slu.se, 018-67 20 44

Veterinär: Helene Hamlin, helene.hamlin@slu.se, 018-67 14 68 och Karin Vargmar, karin.vargmar@slu.se, 018-67 21 77


Kontaktinformation