Sveriges lantbruksuniversitet

Examensarbete

Ett examensarbete är ett större självständig uppgift i slutet av en utbildning. Kallas även självständigt arbete eller uppsats. Problemformulering, genomförande och rapportering är centrala moment. Studenten presenterar och försvarar sitt arbete vid ett seminarium. För att ta kandidatexamen krävs att man gör ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng i ditt huvudområde. För att ta masterexamen krävs totalt examensarbete om 30 högskolepoäng i sitt huvudområde på avancerad nivå.


Det finns 78 sidor som är taggade med Examensarbete:
Utbildning

Utbildning

På NJV erbjuds grundutbildning inom Lantbruksvetenskap, Husdjursvetenskap och Biologi. Forskarutbildning erbjuds i Växtodlingslära, Markvetenskap, Biologi och Husdjursvetenskap. NJV är en

Kontakta en forskare

Vill du komma i kontakt med en forskare? Har du en fråga kring vatten och fisk? Vi hoppas att du ska hitta rätt person att fråga här nedan! Kontakter på institutionerna Flera av SLUs institutioner

Albin undersöker ekoparkers betydelse för vedlevande skalbaggar

I landskap med höga naturvärden kombinerar skogsbolaget Sveaskog skogsbruk med naturvård i så kallade ekoparker. I två av dessa parker jobbar Albin Larsson Ekström med att studera förekomsten och

Klimatförändringarnas effekter på näringsvävar i subarktiska sjöar

Klimatförändringarnas effekter på näringsvävar i subarktiska sjöar

Hur påverkar klimatförändringarna samhällen och näringsvävar i alpina sjöar? I det här projektet studeras bland annat alger och bakterier med hjälp av laboratorieexperiment. Mer information om

Grundutbildning

Grundutbildning

NJV har ansvar för en egen kurs, är medansvarig på ett antal andra och forskare på institutionen står för undervisning på ytterligare kurser vid SLU i Uppsala och Alnarp. Våra egna kurser Vi har en

Linda skriver dubbla exjobb

Linda Zetterkvist pluggar till jägmästare och har valt att skriva två examensarbeten hos oss, ett i biologi och ett i skogsvetenskap. På så sätt kan hon sedan ta ut dubbla examen efter avslutad

Avsnitt 11

I det här avsnittet av Wild Research Bites intervjuar Emelie två studenter som skriver sitt examensarbete på institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid SLU i Umeå. Michelle Etienne är en tysk student

Podcast Wild research bites

Podcast Wild research bites

En podcast om forskning, utbildning och aktuella skogsrelaterade ämnen. Ledd av två doktorander från Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, Umeå.

Michelle undersöker kungsörnars rörelser

I framtiden vill Michelle Etienne utveckla nya sätt att förbättra bevarandeinsatser för utsatta fåglar och undersöka människans påverkan på ekosystem. Som en väg mot sitt mål tittar hon nu på

MSc thesis

Department of Southern Swedish Forest Research Centre offers the interested and eligible students to write their master thesis (30 ECTS or 60 ECTS) or bachelor’s thesis (15 ECTS). We can offer you

Examensarbete

Examensarbete

Välkommen till vår sida om examensarbete. Sidan är under uppbyggnad, vi ämnar att presentera förslag på arbeten och kontaktpersoner. Exempel på gjorda examensarbeten: Isendahl, Maximilian, 2019. The

Irene studerar älgars och rådjurs livsmiljöer

Var väljer älgar och rådjur att vara under olika delar av året? Det har Irene Hjort tittat närmare på i sitt examensarbete. Berätta om dig själv! Jag heter Irene och är en 29-årig småbarnsmor som är

Loading…