Hoppa till huvudinnehåll

Examensarbete

Ett examensarbete är ett större självständig uppgift i slutet av en utbildning. Kallas även självständigt arbete eller uppsats. Problemformulering, genomförande och rapportering är centrala moment. Studenten presenterar och försvarar sitt arbete vid ett seminarium. För att ta kandidatexamen krävs att man gör ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng i ditt huvudområde. För att ta masterexamen krävs totalt examensarbete om 30 högskolepoäng i sitt huvudområde på avancerad nivå.


Det finns 63 sidor som är taggade med Examensarbete:

Thesis Day 2023

Thesis Day 2023 - Save the date slualumn@slu.se Den 26 maj presenterar studenter sina examensarbeten för kursare, vänner och familj, samt representanter från arbetslivet. Thesis Day innehåller en

Master's thesis

You can write your master’s thesis at the Southern Swedish Forest Research Centre in the subject of forest science or biology. The following list outlines some of the fields in which you can do your

Miljöanalys

Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och akvatiska ekosystem? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och

Forskning

Vi utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dem. Vatten är en integrerad och viktig aspekt i detta och SLU har omfattande och

#mastersofnature

Studera med fokus på hållbarhet och bli en expert inom skog, vilt, fisk och miljö! Följ våra masterstudenter på Instagram och få en inblick i hur det är att plugga här

Examensarbeten

Pågående ex-jobb Avslutade examensarbeten Lucia Motlogelwa Ledwaba, MSc, arbetstitel: In-situ vermicomposting of faeces in a dry composting toilet. Lovisa Lindberg, MSc, arbetstitel: Utsläpp av

Vill du göra ex-jobb inom LCA?

Är du intresserad av att göra ett ex-jobb inom LCA? Kontakta då Hanna Karlsson Potter . Du som skriver ditt arbete hos oss har möjlighet att sitta och arbeta i ett rum på institutionen tillsammans

Examensarbete

Vill du jobba i skog, arktiska miljöer, Afrikas savanner eller Borneos regnskog? Vill du arbeta med historiska data eller sammanställa geografiska data? Eller jobbar du kanske hellre i labb med

Podcast Wild research bites

En podcast om forskning, utbildning och aktuella skogsrelaterade ämnen. Ledd av två doktorander från Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, Umeå.

Utbildning

På Institutionen för vilt, fisk och miljö ger vi masterprogrammet Conservation and Management of Fish and Wildlife. Vi har också fristående kurser på både avancerad- och grundnivå. Det finns också

Klimatförändringarnas påverkan på näringsvävar i arktiska/alpina sjöar

Ett masterprojekt om klimatförändringarnas effekt på biologisk mångfald och näringsvävar i arktiska/alpina sjöar. Information om projektet finns på den engelska versionen av den här sidan . Projektet

Master’s thesis presentations

Master’s thesis presentations klas.pernebratt@slu.se Fredag 26 augusti 2022 blir det Master’s thesis presentations i Silvicum, Alnarp. Venue: Silvicum lecture hall, for info please contact

Loading…