Sveriges lantbruksuniversitet

Examensarbete

Ett examensarbete är ett större självständig uppgift i slutet av en utbildning. Kallas även självständigt arbete eller uppsats. Problemformulering, genomförande och rapportering är centrala moment. Studenten presenterar och försvarar sitt arbete vid ett seminarium. För att ta kandidatexamen krävs att man gör ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng i ditt huvudområde. För att ta masterexamen krävs totalt examensarbete om 30 högskolepoäng i sitt huvudområde på avancerad nivå.


Det finns 77 sidor som är taggade med Examensarbete:

Anpassar älgar sitt beteende för att överleva jakten?

Ändrar älgar sina rörelsemönster och väljer andra livsmiljöer under jakten för att öka sina överlevnadschanser? Det ska Lukas Graf undersöka i sin masteruppsats. Berätta om dig själv! Jag heter Lukas

Kontakta en forskare

Vill du komma i kontakt med en forskare? Har du en fråga kring vatten och fisk? Vi hoppas att du ska hitta rätt person att fråga här nedan! Kontakter på institutionerna Flera av SLU:s institutioner

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Grundutbildning

Grundutbildning

NJV har ansvar för en egen kurs, är medansvarig på ett antal andra och forskare på institutionen står för undervisning på ytterligare kurser vid SLU i Uppsala och Alnarp. Våra egna kurser Vi har en

Examensarbete

Examensarbete

Välkommen till vår sida om examensarbete. Sidan är under uppbyggnad, vi ämnar att presentera förslag på arbeten och kontaktpersoner. Exempel på gjorda examensarbeten: Isendahl, Maximilian, 2019. The

Anders studerar öringars vandringsbeteende

Intresset för skogsbruk fick Anders att söka till jägmästarprogrammet. Under utbildningen växte intresset för biologi fram allt mer och nu gör han sitt examensarbete om öringars vandringsbeteende.

Examensarbete

Vill du jobba i skog, arktiska miljöer, Afrikas savanner eller Borneos regnskog? Vill du arbeta med historiska data eller sammanställa geografiska data? Eller jobbar du kanske hellre i labb med

Äventyrslusten tog Maja till Sydafrika

Drömmen om äventyr ute på den afrikanska savannen var en av de främsta anledningarna till att Maja Widell sökte till masterprogrammet Skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Redan innan hon hade

Avsnitt 11: Master thesis

I det här avsnittet av Wild Research Bites intervjuar Emelie två studenter som skriver sitt examensarbete på institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid SLU i Umeå. Michelle Etienne är en tysk student

Avsnitt 3: Master Studies

Är du nyfiken på hur det är att plugga på masterprogrammet Fish and wildlife? I detta avsnitt delar Stephanie Higgins och Anna Widén med sig av sina erfarenheter som studenter. Management of Fish and

Albin undersöker ekoparkers betydelse för vedlevande skalbaggar

I landskap med höga naturvärden kombinerar skogsbolaget Sveaskog skogsbruk med naturvård i så kallade ekoparker. I två av dessa parker jobbar Albin Larsson Ekström med att studera förekomsten och

Miljöanalys

Miljöanalys

Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och akvatiska ekosystem? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och

Loading…