Hoppa till huvudinnehåll

Examensarbete

Ett examensarbete är ett större självständig uppgift i slutet av en utbildning. Kallas även självständigt arbete eller uppsats. Problemformulering, genomförande och rapportering är centrala moment. Studenten presenterar och försvarar sitt arbete vid ett seminarium. För att ta kandidatexamen krävs att man gör ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng i ditt huvudområde. För att ta masterexamen krävs totalt examensarbete om 30 högskolepoäng i sitt huvudområde på avancerad nivå.


Det finns 63 sidor som är taggade med Examensarbete:

Självständiga arbeten/Examensarbete

Är du intresserad av att fördjupa dig i trädslagsklassning med fjärranalysdata, att restaurera flottningsleder eller undersöka köpprocessen vid skogsfastigheter? Då kan vi ha ett arbete för dig. Inom

Utfodringsförsök på Nötcenter Viken

Letar du efter ett masterprojekt och är intresserad av idisslarnutrition och miljömässig hållbarhet? Här finns en spännande möjlighet att delta i ett utfodringsförsök inom kunskapscentret "

Examensarbete

Vill du jobba i skog, arktiska miljöer, Afrikas savanner eller Borneos regnskog? Vill du arbeta med historiska data eller sammanställa geografiska data? Eller jobbar du kanske hellre i labb med

Skriv ditt examensarbete hos oss!

Hos oss kan du arbeta med industriella försörjningskedjor, inkluderande föryngring, skogsbruksaspekter, automatisering samt hantering av skörd och logistik för råvaror. Du kan även arbeta med

Utbildning

Grundläggande utbildning Vår institution undervisar inom programmen för trädgårdsvetenskap, trädgårdsskötsel, landskapsteknik och jordbruks- och landsbygdsförvaltning. Vi undervisar i bland annat

Examensarbeten / Självständiga arbeten

Du kan skriva din magisteruppsats på institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i ämnet skogsvetenskap eller biologi. Det finn möjlighet att samarbeta med externa organisationer eller andra

Förändring av uppväxtmiljön hos föräldradjur som en potentiell metod för att förbättra djurvälfärden inom kycklingindustrin

Detta projekt har som mål att undersöka effekten av inslag i uppväxtmiljön, som setts främja välfärden långsiktigt hos värphöns i experimentella försök, på gårdar med föräldradjur av köttrastyp.

Utlysningar

Utlysning konferensbidrag SLU:s Nätverk växtförädling & avel har öppnat en särskild utlysning för att stödja SLU:s forskare, tekniker och studenter att delta i konferenser relaterade till djur- eller

Kandidatarbete

Är du intresserad av biologisk mångfald, vilda djurs rörelsemönster eller hur vilt och fisk kan förvaltas på ett hållbart sätt? Vi har ett brett utbud av kandidatarbeten i ämnena skogs­vetenskap och

1-2 master- eller kandidatstudenter sökes till spännande projekt om visuell hältbedömning av mjölkkor!

Hälta p.g.a olika typer av klövsjukdomar (t.ex. klövsulesår och digital dermatit) är vanligt hos kor; forskning visar att ca. 23% av våra mjölkkor är drabbade. Halta kor upptäcks ofta sent, när

Measuring polyphenoloxidase (PPO) effect on red clover rumen and intestinal digestion in vitro.

The aim in this degree project is to use in vitro techniques to examine the effect of polyphenoloxidase (PPO) in red clover varieties on ruminal protein degradation and intestinal amino acid

Gasping som indikator på otillräcklig bedövning vid slakt av grisar - effekt på djurvälfärd och utvärdering av bedövningskvalitet.

Syftet med denna studie är att göra en kunskapssammanställning över litteraturen som finns kring gasping (en indikator som kan tyda på otillräcklig bedövningskvalitet), och att identifiera

Loading…