Utfodringsförsök på Nötcenter Viken

Senast ändrad: 28 maj 2024
Många kvigor vid ett foderbord. Foto.

Letar du efter ett masterprojekt och är intresserad av idisslarnutrition och miljömässig hållbarhet? Här finns en spännande möjlighet att delta i ett utfodringsförsök inom kunskapscentret "SustAinimal" som en del av doktorandprojektet "Lifetime net GHG emissions and contribution to the food system from dairy cows fed best practice diets".

Uppfödningsperioden är en viktig tidsperiod för en mjölkproducent eftersom dräktiga kvigor är framtidens mjölkkor. Olika utfodringsstrategier påverkar foderintag och metanutsläpp från fodersmältningen, medan variationer i fodrets smältbarhet påverkar tillväxthastigheten och den övergripande effektiviteten. Trots vikten av att ta hänsyn till denna period nonchaleras den ofta i livscykelanalyser (LCA-studier), som vanligtvis förlitar sig på tabellvärden istället för faktisk data från gården. Detta projekt syftar till att samla in data från djuren under denna period för att ge en mer exakt skattning av den miljömässiga hållbarheten hos en mjölkbesättning.

Vi söker en eller två dedikerade och entusiastiska masterstudenter som vill vara del av vårt team vid ett försök på Lantmännens försöksgård, "Nötcenter Viken", belägen i Falköping. Det är en fantastisk möjlighet för er som är intresserade av att få praktisk erfarenhet inom husdjursvetenskap och forskning!

Studien kommer att äga rum från mitten av augusti till början av oktober, och student-en/-erna förväntas vara på plats i Falköping under större delen av denna period. Rollen innebär att samla in foder- och träckprover för att skatta fodrets smältbarhet, samt att genomföra hullbedömningar och vägningar av djuren för att skatta tillväxt. Dessutom kommer student-en/-erna att få erfarenhet av att använda GreenFeed metanmätningsutrustning. Som en del av ansvaret ingår att hjälpa till med att träna kvigorna att bli vana vid utrustningen som används i försöket.

Detta examensarbete ger en unik möjlighet att få praktisk erfarenhet av att arbeta med en mängd olika provtagningar och mätmetoder, använda avancerad utrustning för att samla in miljö- och djurhälsodata och arbeta med experimentella rutiner inom husdjursvetenskap. Du som tar dig an detta projekt måste vara inställd på mycket praktiskt arbete under ibland obekväma arbetstider. Du måste ha ett starkt intresse för husdjursvetenskap, forskning och fältarbete, samt ha förmåga att arbeta både självständigt och som en del av ett team.

 

Specifika mål med arbetet:

·       Skatta individuellt foderintag och smältbarhet av olika grovfoderkällor när de utfodras till dräktiga kvigor.

·       Skatta metanutsläpp från fodersmältningen samt totala växthusgasutsläppen från dräktiga kvigor.

·       Skatta produktivitet i såsom tillväxthastighet och fodereffektivitet från dräktiga kvigor.

 

Hör av dig!

Om du brinner för husdjursvetenskap och är angelägen om att få värdefull forskningserfarenhet, tveka inte att kontakta oss!

Om du är intresserad och vill ha mer information om projektet, vänligen skicka ett e-postmeddelande till: Markos.Managos@slu.se.