Öppna kurser

Senast ändrad: 08 april 2020
Grönt tak

Öppna fristående kurser vid institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning som kan sökas utan särskild behörighet.

Trädgårdsväxternas gröna kulturarv (LK0388), 15 hp, Alnarp, 50%
18 Jan - 06 Jun 2021 (period 3a-4b)
Anmälningskod: SLU-30181
Kursansvarig: Åsa Klintborg Ahlklo 

Gröna tak - grundläggande koncept och användning (LK0319), 15 hp, distans, 50%
31 Aug 2020 - 17 Jan 2021 (period 1a-2b)
Anmälningskod: SLU-10186
Kursansvarig: Tobias Emilsson 


Kontaktinformation

Maria Kylin, Landskapsarkitekt, Agr.Dr och universitetslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Tel: 040-41 54 51
E-post: Maria.Kylin@slu.se