Öppna kurser

Senast ändrad: 02 januari 2024
Grönt tak

Öppna fristående kurser vid institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning som kan sökas utan särskild behörighet.


Kontaktinformation

Maria Kylin, Landskapsarkitekt, Agr.Dr och universitetslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Tel: 040-41 54 51
E-post: Maria.Kylin@slu.se