Hoppa till huvudinnehåll

Beslutsstödjande system

Ett flertal målsättningar och ett mycket stort antal möjliga handlingsalternativ gör att beslutstödjande system används i stor utsträckning i skogsbruket.

Blandskog vid sjö. Sommarens ljus och färger. Foto.

Scenarioanalys

Scenarier visar på alternativa framtida situationer och tänkbara vägar framåt från dagens tillstånd fram till de beskrivna situationerna.

Blandskog vid en sjö. Några träd har höstfärger. Foto.

Data för planering

Data som samlas in med hjälp av stickprovsbaserade fältinventeringar och olika fjärranalysmetoder kan med fördel kombineras vid skoglig planering.

Savannlandskap sett genom en grottmynning. Foto.

Optimering

Optimering innebär att man letar efter lösningar som maximerar mål samtidigt som nödvändiga restriktioner iakttas.

Flermålsanalys

Det behövs planeringsverktyg som både utgår från ekosystemets produktionspotential och från beslutsfattarens preferenser.

Deltagande planering

Regelbundna möten med samtliga intressenter är centralt för att en planeringsprocess ska komma i mål.

14 personer står tillsammans i en tallskogsslänt.
Publicerad: 04 januari 2022 - Sidansvarig: Ylva.Melin@slu.se
Loading…