Svartmunnad smörbult

Senast ändrad: 02 mars 2023
En svartmunnad smörbult ligger i händerna på en person. Foto.

Den svartmunnade smörbulten är en invasiv främmande fiskart. Den sprider sig snabbt och är nu väl etablerad på flera platser längs den svenska kusten. Det finns risk för att den kan komma att konkurrera med andra bottenlevande arter som svart smörbult, tånglake och skrubbskädda m.fl. Det är viktigt att du rapporterar eventuella fynd av svartmunnad smörbult! På det sättet hjälper du oss att hålla koll på artens spridning. Rapportera till artportalen eller Rappen nedan.

Den svartmunnade smörbulten (Neogobius melanostomus) har sitt ursprung i Svarta havet och Kaspiska havet. Den har sannolikt spridits till Östersjön via barlastvatten från fartyg. 2008 upptäcktes en svartmunnad smörbult för första gången i Sverige, i Karlskrona skärgård. Där är arten nu väl etablerad, och detsamma gäller i Göteborg, i Visby, i Kalmarsund och i Stockholms södra skärgård. Under 2020 hittades den i stor mängd i Gävlebukten vilket är det nordligaste fyndet i Sverige.
Utbredning Svartmunnad smörbult 2020

Svartmunnad smörbult ökar snabbt i antal efter etablering

Den svartmunnade smörbulten är otroligt anpassningsbar, den reproducerar sig snabbt och har lätt att hitta både boplatser och föda. När svartmunnad smörbult väl etablerat sig i ett område ökar den ofta snabbt i antal. I Gdanskbukten där arten första gången hittades i slutet av 1990-talat, dominerar den nu helt kustfiskfaunan.

Vid SLU Aquas provfiske i juli 2015 i Karlskrona fångades 162 svartmunnade smörbultar på 29 av 45 fiskade platser. År 2009 fångades enbart nio individer i samma typ av fiske. På samma sätt har svartmunnad smörbult ökat drastiskt i våra provfisken vid Muskö i Södra stockholms skärgård fram till 2017. Efter den extremt varma sommaren 2018 fick vi färre smörbultar än väntat men framtiden får utvisa om detta verkligen är en nedgång i beståndet eller om fisken bara dragit sig tidigare ut på djupare vatten.

Svartmunnad smörbult 210127_800px.jpg

Rapportera fynd av svartmunnad smörbult!

I takt med att den svartmunnade smörbulten blir allt vanligare ökar risken för att arten ska etablera sig på fler platser i Sverige.  

Om du fångar vad du misstänker är en svartmunnad smörbult så kan du hjälpa oss i arbetet att följa hur arten sprider sig. Rapportera dina fynd av svartmunnad smörbult, via Rappen eller på www.artportalen.se.

Svartmunnad smörbult ska inte förväxlas med inhemska arter (se bildspel)

Att begränsa spridning av svartmunnad smörbult

Att utrota den svartmunnade smörbulten när den väl etablerat sig är princip omöjligt, men det går att begränsa spridningen. SLU Aqua och Enetjärn Natur har på uppdrag av HaV tagit fram ett kunskapsunderlag för svartmunnad smörbult som publicerats 2021.

Den svartmunnade smörbulten sprids framförallt av fartygstrafik. En rening av fartygens barlastvatten skulle troligen få störst effekt, men även båttvätt vid flytt av båtar från kust till inlandsvatten skulle kunna begränsa spridningen. Starkare rovfiskbestånden skulle troligen även det minska risken för att svartmunnade smörbult etablerar sig i nya områden. I ett nytt forskningsprojekt undersöks möjligheterna att begränsa spridning och täthet och förvandla Svartmunnad smörbult från risk till resurs.


Kontaktinformation

Yvette Heimbrand, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
yvette.heimbrand@slu.se, o10-478 41 26

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22