Sveriges lantbruksuniversitet

Nationell inventering av landskapet i Sverige, NILS

NILS är ett nationellt miljöövervakningsprogram med syfte att samla, analysera och presentera data om hur landskapet i Sverige ser ut och förändras över tid.

Mellan 2003-2018 finns data insamlade i NILS från hela landet från flygbilder och fält och från 2019 och framåt finns data enbart insamlade från fält fjällen. Under sommaren 2020 utvidgades NILS igen och i samarbete med THUF till att samla in data på nationell nivå för lövskogar och gräsmarker. Fortsatt utveckling av nationella inventeringar pågår.

Publicerad: 30 september 2020 - Sidansvarig: erik.cronvall@slu.se
Loading…