Sveriges lantbruksuniversitet

Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, NILS

NILS har utvecklats till ett nationellt miljöövervakningsprogramsparaply under vilken ett flertal inventeringar samlas. Inventeringarnas syfte är att samla, analysera och presentera data om hur landskapet i Sverige och dess naturtyper ser ut och förändras över tid.

Publicerad: 27 oktober 2020 - Sidansvarig: pernilla.christensen@slu.se
Loading…