Hoppa till huvudinnehåll

Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, NILS

NILS har utvecklats till ett paraply för nationella miljöövervakningsprogram under vilken ett flertal inventeringar samlas. Inventeringarnas syfte är att samla, analysera och presentera data om hur landskap och naturtyper i Sverige ser ut och förändras över tid.

Publicerad: 18 januari 2022 - Sidansvarig: pernilla.christensen@slu.se

Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, Institutionen för skoglig resurshushållning, avdelningen för Landskapsanalys

Avdelningschef: Åsa Hagner

Postadress: Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå 

Loading…