Sveriges lantbruksuniversitet

Landsbygd och utvecklingsfrågor

En levande landsbygd i Sverige och på hela jorden krävs för att alla samhällen ska kunna fortsätta utvecklas. Politik, ekonomi och konflikthantering över hela världen påverkar hur den utvecklingen kommer att se ut.

agronom-landsbygdsutveckling1.png

Agronom - landsbygdsutveckling

Är du intresserad av utvecklingsfrågor? Som agronom med inriktning landsbygdsutveckling har du stora möjligheter att arbeta såväl i Sverige som internationellt då du lär dig se sambanden mellan länders nyttjande av naturresurser och deras sociala och kulturella processer.

landskapsarkitekt-alnarp1.png

Sustainable Development - Master's programme

Human activities affect and are affected by natural resources in many ways. Do you want to learn more about sustainable development in natural and social contexts?

agronom-landsbygdsutveckling1.png

Rural Development and Natural Resource Management - Master's programme

Why is it so difficult to collectively organise sustainable fishing in lake Chilwa in Malawi? What are the basic ideas of development policies of the European Union and the World Bank?

landskapsarkitekt-ultuna1.png

Hållbar stadsutveckling - Masterprogram

Hur agerar man för att skapa en hållbar framtid för våra städer? Är du intresserad av att utbilda dig till processledare inom urbana frågor (Urban manager) som ur ett flervetenskapligt perspektiv ser staden som en helhet där alla relevanta faktorer vävs samman?

Publicerad: 27 juni 2017 - Sidansvarig: rekrytering@slu.se