Hoppa till huvudinnehåll

Environmental Communication and Management

Kommunikation spelar en viktig roll för en hållbar användning av naturresurser och möjligheten att hantera miljöfrågor.
Öppen för sen anmälan

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Hanteringen av miljö- och hållbarhetsrelaterade frågor kräver kommunikation och samverkan mellan flera olika aktörer i samhället. Genom kommunikation kan olika, och ofta motstridiga, sidor mötas och diskutera frågor som vad som kännetecknar ett hållbart samhälle, hur vilda djur kan skyddas och vilka miljöåtgärder regeringar bör prioritera. 

Du lär dig använda kommunikation som verktyg, underlätta dialog och analysera styrandeprocesser; de nyckelkompetenser som behövs för att hantera miljö- och hållbarhetsutmaningar. Skrivande är en central del av programmet. 

Programmet kännetecknas av mångfald, och de studenter som väljer programmet kommer från många olika länder, talar flera olika språk och har olika utbildningsbakgrund inom allt från naturvetenskap till samhällsvetenskap och teknik.

Med en masterexamen i miljövetenskap har du den kunskap som krävs för att jobba med miljökommunikation, lokalt eller globalt. Kanske som miljösamordnare eller handläggare, med att underlätta dialog och hantera konflikter, eller som forskare inom miljövetenskap.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Miljökommunikation - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-01-15
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81020
Anmälningskod för internationella studenter: 81034

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet miljökommunikation och naturresurshantering krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med fördjupning omfattande minst 90 hp inom ett enskilt ämne (t.ex. biologi eller nationalekonomi) inom ett av följande utbildningsområden:
- naturvetenskap
- teknologi
- samhällsvetenskap (sociologi, psykologi, ekonomi, statsvetenskap, kulturgeografi, mediavetenskap)
Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
Programmet ges på engelska. Kunskaper motsvarande Engelska 6 krävs. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.
För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet miljökommunikation och naturresurshantering syftar till en masterexamen med huvudområdet miljövetenskap. Masterexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet miljövetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Environmental Science).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

  • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet miljövetenskap (A1N; A1F),
  • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet miljövetenskap (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

På programmet lär du dig att organisera och använda kommunikation och konflikthantering inom området miljö- och naturresursförvaltning. Miljökommunikation handlar om tvärvetenskapliga studier med teorier och metoder från ett stort antal områden, bland annat sociologi, socialpsykologi, statsvetenskap, media och kommunikation med en tydlig koppling till miljö- och naturvetenskap.

Programmet börjar med grundläggande frågor om människa och natur: Varför uppstår miljöproblem? Vad motiverar människor att agera miljöförstörande eller miljövänligt? I vilken utsträckning kan förbättrad kommunikation bidra till hållbar utveckling och hur kan denna kommunikation uppnås?

Nästa del av programmet inriktas på metoder för att organisera naturresurser på ett bra sätt i samarbete med experter, politiker och lokala aktörer. Du lär dig även organisera och bedriva konflikthantering i naturresursfrågor och du får träna på att spela en aktiv roll som medlare i konflikter som rör naturresurshantering. Under denna period lär du dig också om projektledning och hur kompetens och resurser samordnas i ett projekt. I slutet av det första året går undervisningen djupare in på kommunikativa strategier och du utvecklar färdigheter i att planera och organisera informationskampanjer och -insatser.

Under det andra året på programmet fokuserar du på att planera och genomföra undersökningar inom ämnet miljökommunikation, som förberedelse för både examensarbetet och arbetslivet. Du lär dig formulera frågor för utredning, organisera undersökningar, göra intervjuer och observationer på ett korrekt sätt och att analysera och dra slutsatser utifrån studier. Den sista terminen av programmet ägnas åt att skriva en masteruppsats, ett självständigt arbete av betydelse för miljökommunikationen. Det självständiga arbetet kan kombineras med praktik.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

När du tar examen från masterprogrammet Environmental Communication and Management finns goda chanser till anställning på privata företag, konsultfirmor, myndigheter eller icke-statliga organisationer. Vi kan, baserat på vår kunskap om tidigare studenter, tipsa om fyra kategorier av arbetsuppgifter:

  • Tjänsteman inom miljöfrågor: Din uppgift är att övervaka miljökonsekvenserna av andra aktörers insatser och beteende, att fatta beslut om tillstånd och påföljd och förklara ditt beslut för intressenter och ge råd. 
  • Miljösamordnare: Din uppgift är att planera, organisera och bedriva kommunikation för att skapa miljöförändringar. Du undersöker människors motivation, skapar informationsmaterial och organiserar en dialog med berörda parter. Du utvärderar processen och resultatet av miljökommunikation.
  • Handledare inom dialog och konflikthantering: Din uppgift är att organisera en dialog mellan intressenter med olika synpunkter, behov och intressen. Du kan hjälpa aktörer som är inblandade i olika konflikter att förbättra sin kommunikation med varandra.
  • Forskare i miljökommunikation/-vetenskap: Din uppgift är att organisera och bedriva vetenskapliga studier av miljökommunikation. Du organiserar undersökningar, skriva forskningsrapporter och ansöker om forskningsmedel.

Examen

Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Årskurs 2

UTBILDNINGSPLAN

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Avgifter & stipendier

Vem måste betala ansöknings- och studieavgifter och vad är levnadskostnaderna i Sverige? Läs mer om studieavgifter och stipendier.

Valuta symboler

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy

Campus Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och navet för SLU:s utbildningsverksamhet. Läs mer om det rymliga och pittoreska campus, som ligger precis utanför staden.

Några människor vilar vid ån i centrala Uppsala. foto

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…