Hoppa till huvudinnehåll

Environmental Communication and Management

Kommunikation spelar en viktig roll för en hållbar användning av naturresurser och möjligheten att hantera miljöfrågor.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har ett internationellt sökintag och all undervisning sker därför på engelska.  

Hanteringen av miljö- och hållbarhetsrelaterade frågor kräver kommunikation och samverkan mellan flera olika aktörer i samhället. Genom kommunikation kan olika och ofta motstridiga sidor mötas och diskutera frågor som vad som kännetecknar ett hållbart samhälle, hur vilda djur kan skyddas och vilka miljöåtgärder regeringar bör prioritera. 

Du lär dig använda kommunikation som ett verktyg, underlätta dialog och analysera styrandeprocesser; de nyckelkompetenser som behövs för att hantera miljö- och hållbarhetsutmaningar. Skrivande är en central del av programmet. 

Programmet kännetecknas av mångfald och de studenter som väljer programmet kommer från många olika länder, talar flera olika språk och har olika utbildningsbakgrund inom allt från naturvetenskap till samhällsvetenskap och teknik.

Med en masterexamen i miljövetenskap har du den kunskap som krävs för att jobba med miljökommunikation, lokalt eller globalt. Kanske som miljösamordnare eller handläggare, med att underlätta dialog och hantera konflikter, eller som forskare inom miljövetenskap.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Miljökommunikation - masterprogram
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus

Application code for international students: 81034

Application code for Swedish students: 81020

 

Degree

Degree of Master of Science (120 Credits) with a major in Environmental Science.

 

Requirements

Admission to the Master’s programme Environmental Communication and Management requires a first-cycle qualification comprising 180 credits and including specialised studies comprising 90 credits within a single subject (e.g. Biology or Economics) within one of the following disciplinary domains:

  • natural science
  • technology
  • social sciences. (e.g. sociology, psychology, economics, political science, human geography, media)

Applicants with the equivalent qualifications obtained by means of a degree from another country, or with the equivalent knowledge obtained in some other way, may also be regarded as fulfilling the specific entry requirements.

This programme is taught in English. The applicant must further have a level of English equivalent to upper secondary school English, called English 6. An applicant with a first-cycle qualification from SLU comprising 180 credits automatically fulfils this requirement. Special rules apply for applicants with qualifications from one of the Nordic countries and some English-speaking countries.

Specific requirements apply for admission to the individual courses included in the programme.

 

INNEHÅLL

På programmet lär sig studenterna att organisera och använda kommunikation och konflikthantering inom området miljö- och naturresursförvaltning. Miljökommunikation handlar om tvärvetenskapliga studier med teorier och metoder från ett stort antal områden, bland annat sociologi, socialpsykologi, statsvetenskap, media och kommunikation med en tydlig koppling till miljö- och naturvetenskap. I programmet börjar studenterna med grundläggande frågor om människa och natur: Varför uppstår miljöproblemen? Vad motiverar människor att agera miljöförstörande eller miljövänligt? I vilken utsträckning kan förbättrad kommunikation bidra till en hållbar utveckling och hur kan denna kommunikation uppnås?

I nästa del av programmet lär sig studenterna metoder för att kunna organisera naturresurser på ett bra sätt i samarbete med experter, politiker och lokala aktörer. De lär sig även hur man organiserar och bedriver konflikthantering i naturresursfrågor och tränar på att spela en aktiv roll som medlare i NRM-konflikter. Under denna period lär de sig också om projektledning och hur man ska samordna kompetens och resurser i ett projekt. I slutet av det första året går man djupare in på kommunikativa strategier, utvecklar färdigheter att planera och organisera informationskampanjer och insatser.

Under det andra året på programmet fokuserar studenterna på att planera och genomföra undersökningar inom ämnet miljökommunikation, såväl som en förberedelse för examensarbetet och för arbetslivet. De lär sig hur man formulerar frågor för utredning, att organisera undersökningar, att göra intervjuer och observationer på ett giltigt sätt och att analysera och dra slutsatser utifrån studier. Den sista terminen av programmet är tillägnad åt att skriva en masteruppsats, ett självständigt arbete av betydelse för miljökommunikationen. Avhandlingen kan studenterna genomföra i kombination med praktik.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

När du tar examen från masterprogrammet i Miljökommunikation och naturresurshantering finns goda chanser till anställning på privata företag, konsultfirmor, statliga institutioner eller icke-statliga organisationer. Vi kan, baserat på vår kunskap om tidigare studenter, ge tips om fyra olika kategorier av arbetsuppgifter:

  • Tjänsteman inom miljöfrågor: Din uppgift är att övervaka miljökonsekvenserna av andra aktörers insatser och beteende, att fatta beslut om tillstånd och påföljd och förklara ditt beslut för intressenter och ge råd.
  • Miljösamordnare: Din uppgift är att planera, organisera och bedriva kommunikation för att skapa miljöförändringar. Du undersöker människors motivation, du skapar informationsmaterial och organiserar en dialog med berörda parter. Du utvärderar processen och resultatet av miljökommunikation.
  • Handledare inom dialog och konflikthantering: Din uppgift är att organisera en dialog mellan intressenter med olika synpunkter, behov och intressen. Du kan hjälpa aktörer som är inblandade i olika konflikter att förbättra sin kommunikation med varandra.
  • Forskare i miljökommunikation/-vetenskap: Din uppgift är att organisera och bedriva vetenskapliga studier av miljökommunikation. Du organiserar undersökningar, skriva forskningsrapporter och ansöker om forskningsmedel.

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…