Hoppa till huvudinnehåll

Rural Development and Natural Resource Management

Vill du lära dig mer om landsbygdsutveckling och naturresursfrågor för att kunna vara med och påverka klimatförändringarna? Då är det här rätt program för dig!
Öppen för sen anmälan

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Välkommen till ett internationellt masterprogram där du får lära dig att analysera och definiera problem inom landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning i ett globalt sammanhang. Kurserna på detta program lockar studenter från hela världen och ger fördjupad kunskap om försörjningsmöjligheter på landsbygden, naturresursförvaltning, livsmedelssystem och ojämlika maktförhållanden – kunskaper som du kan använda för att påverka utveckling, fattigdom och klimatförändringar i positiv riktning.

På detta 2-åriga program studerar du dessa ämnen som del av samhällsutvecklingen, och du har möjlighet att båda bredda och fördjupa dina kunskaper. Efter avslutad utbildning har du fått djupare insikt i utvecklingsfrågor med ett samhällsperspektiv på naturresurser och globalisering.

Med en masterexamen i landsbygdsutveckling har du kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden och du kommer att vara väl rustad för att påbörja en akademisk karriär vid departement, myndigheter, internationella organisationer eller inom biståndsarbete. Du kan också välja att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-01-15
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81021
Anmälningskod för internationella studenter: 81031

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med fördjupning inom ett huvudområde omfattande minst 90 hp inom något av följande utbildningsområden:
- samhällsvetenskap
- naturvetenskap
- humaniora

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska. Kunskaper motsvarande Engelska 6 krävs. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning syftar till en masterexamen med huvudområdet landsbygdsutveckling. Masterexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet landsbygdsutveckling (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Rural Development).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet landsbygdsutveckling uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

  • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet landsbygdsutveckling (A1N; A1F),
  • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet landsbygdsutveckling (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Programmet innehåller olika kurser som ger en bred förståelse för landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning.

Du som väljer detta program får kunskaper och färdigheter för att bedriva forskning och leda utvecklingsprojekt. Du arbetar med olika uppgifter som syftar till att stimulera lärandet genom aktivt deltagande.

Några exempel på ämnen som ingår i kurserna är försörjning på landsbygden, genus, styrningsmekanismer och hållbar förvaltning av naturresurser, globala livsmedelssystem och livsmedelssäkerhet, social teori och forskningsmetoder.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb

KARRIÄR

En masterexamen i landsbygdsutveckling och naturresurshantering erbjuder jobbmöjligheter inom organisationer som fokuserar på utvecklingsfrågor. Bland annat finns jobb inom den akademiska världen, forskning, privata sektorn, statliga och icke- statliga organisationer samt lokala, nationella och internationella institutioner.

Examen

Masterexamen med huvudområdet landsbygdsutveckling.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Årskurs 2

UTBILDNINGSPLAN

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Stadsbild av centrala Uppsala

Campus Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och navet för SLU:s utbildningsverksamhet.SLU:s campus som ligger precis utanför centrala Uppsala är rymlig, lummig och pittoreskt och är en passande miljö för Sveriges enda jordbruksuniversitet.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…