Sveriges lantbruksuniversitet

Rural Development and Natural Resource Management

Varför är det så svårt att kollektivt organisera ett hållbart fiske i Chilwasjön i Malawi? Vilka är de grundläggande idéerna om utvecklingspolitik i EU och Världsbanken?
PROGRAMINFORMATION

Programmet har ett internationellt sökintag och all undervisning sker därför på engelska. 

Det finns en växande förståelse om att utmaningarna i utveckling och förvaltning av landsbygdsområden globalt beror på en mängd sociala, ekonomiska, politiska och ekologiska faktorer. Att kunna förstå och hantera denna komplicerade verklighet kräver därför tvärvetenskapliga analyser och nytänkande lösningar.

Programmet ger studenterna kunskaper och färdigheter inom en rad olika områden - med en viktig teoretisk grund inom samhällsvetenskap - att skapa lämpliga sätt att hantera landsbygdens problem i sitt sammanhang.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA & BEHÖRIGHET
Programkod: NM009
Namn: Rural Development and Natural Resource Management - Master's Programme
Studiestart: HT 2020
Studieort: Uppsala
Omfattning: 2 år, 120 hp
Nivå: Masternivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Språk: Engelska
Antal platser: 30
Sista anmälan: 2020-01-15
Anmälningskod: 81021
Examen: Degree of Master of Science (120 Credits) with a major in Rural Development
Behörighet:
Admission to the Rural Development and Natural Resource Management – Master’s programme requires a first-cycle qualification comprising 180 credits and including specialised studies comprising 90 credits within one of the following disciplinary domains:
- social science
- natural science
- humanities

This programme is taught in English. The applicant must further have a level of English equivalent to upper secondary school English, called English 6.
INNEHÅLL

Programmet är organiserat i teman som inkluderar grundläggande och avancerade kurser. Det erbjuder studenterna en bred förståelse för landsbygdsutveckling och förvaltning av naturresurser samt mer specialiserad kunskap om komplexiteten i frågorna.

Studenterna får lära sig hur man underlättar och hanterar utvecklingsprojekt och skaffar sig kunskaper och färdigheter i att bedriva forskning. Kurserna ger teoretiska kunskaper som tillämpas genom olika fallstudier och scenarier, något som kräver aktivt deltagande.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb

KARRIÄR

En masterexamen i landsbygdsutveckling och naturresurshantering erbjuder jobbmöjligheter inom organisationer som fokuserar på utvecklingsfrågor. Bland annat finns jobb inom den akademiska världen, forskningen, den privata sektorn, konsultföretag, statliga eller icke- statliga organisationer och lokala, nationella eller internationella institutioner.

Examen

Masterexamen i Landsbygdsutveckling

Stadsbild av centrala Uppsala

Campus Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och navet för SLU:s utbildningsverksamhet.SLU:s campus som ligger precis utanför centrala Uppsala är rymlig, lummig och pittoreskt och är en passande miljö för Sveriges enda jordbruksuniversitet.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15


Sidansvarig: study@slu.se
Loading…