Hoppa till huvudinnehåll

Agronom landsbygdsutveckling - Masterprogram

Vill du arbeta med och för människor på landsbygden? Som landsbygdsutvecklingsagronom bidrar du till en hållbar utveckling av våra samhällen, naturresurser och lantbruk. Masterprogrammet har programstart 2024.
Öppen för sen anmälan

PROGRAMINFORMATION

Masterprogrammet Agronom landsbygdsutveckling syftar till en masterexamen med huvudområdet landsbygdsutveckling. Programmet kan, i kombination med kandidatprogrammet Samhällsutveckling-landsbygd möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen uppfylls.

Agronomer har kvalificerad kompetens om lantbrukssektorn som inkluderar hela livsmedelsproduktionskedjan och den sociala och ekonomiska utvecklingen av landsbygden och deras roll i samhället. Agronomer har en god förståelse för hur våra naturresurser nyttjas bäst för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Agronomer bidrar till att utveckla landsbygdens och lantbrukens förmåga att försörja samhället med livsmedel samt andra varor och tjänster. Agronomer kombinerar lantbruksvetenskaplig kunskap och akademisk ämneskompetens med relevanta yrkesfärdigheter.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Agronom landsbygdsutveckling
Nivå: Masternivå
Språk: Svenska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 25
Anmälningskod för svenska studenter: 81005

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Agronom landsbygdsutveckling krävs:
- examen på grundnivå omfattande minst 180 hp
- minst 90 hp med fördjupning inom landsbygdsutveckling
- minst 15 hp kandidatarbete i landsbygdsutveckling
- minst 45 hp agronomprofilerande kurser*
- minst 15 hp lantbruksvetenskap
- kunskaper motsvarande kravet på svenska för grundläggande behörighet på grundnivå
- engelska 6
*Kurser med tydligt yrkesrelaterat innehåll för agronomer eller tydlig koppling till den agrara sektorn (anges i utbildningsplanen för kandidatprogrammet Samhällsutveckling-landsbygd).
Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
Kravet på Engelska 6 är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng från ett svenskt lärosäte. För sökande från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Agronom landsbygdsutveckling syftar till en masterexamen med huvudområdet landsbygdsutveckling. Programmet kan, i kombination med kandidatprogrammet Samhällsutveckling-landsbygd möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen uppfylls. Se även under mål (*), examenskrav, innehåll och struktur samt i SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet landsbygdsutveckling (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Rural Development) alternativt agronomexamen (Degree of Master of Science in Agriculture).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet landsbygdsutveckling uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet landsbygdsutveckling (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet landsbygdsutveckling (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 300 högskolepoäng, med följande krav:

 • minst 90 hp agronomprofilerande* kurser
 • minst 90 hp i huvudområdet landsbygdsutveckling på grundnivå med successiv fördjupning inkl. 15 hp självständigt arbete (kandidatarbete, G2E)
 • minst 60 hp i huvudområdet landsbygdsutveckling på avancerad nivå inkl. 30 hp självständigt arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E**)
 • alla obligatoriska kurser***
 • valbara kurser***

* Programkurser med tydligt yrkesrelaterat innehåll eller tydlig koppling till den agrara sektorn. Anges i utbildningsplanen för kandidatprogrammet Samhällsutveckling-landsbygd och masterprogrammet Agronom landsbygdsutveckling

** Anges i utbildningsplanen för masterprogrammet Agronom landsbygdsutveckling

*** Anges i utbildningsplanen för kandidatprogrammet Samhällsutveckling-landsbygd och masterprogrammet Agronom landsbygdsutveckling.

30 hp av de valbara kurserna kan ersättas av, för agronomexamen relevanta, kurser inom ämnesområdena: lantbruksvetenskap, livsmedelsvetenskap, biologi, markvetenskap, ekonomi, landsbygdsutveckling, husdjursvetenskap. Dessutom kan ytterligare valbara kurser ersättas av kurser inom inriktningens huvudområde/-n om de är relevanta för agronomexamen. Utöver det kan 15 hp i agronomexamen utgöras av valfria kurser.

INNEHÅLL

I utbildningen till agronom i landsbygdsutveckling kombineras kunskap om landsbygdernas utveckling och kunskap om lantbruk och naturresurshantering med vetenskaplig träning och näringslivsanknytning. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om landsbygdsutvecklingens teori och praktik; hur naturresurser organiseras och förvaltas; hur olika miljödilemman skapas; hur mat produceras, marknadsförs, distribueras och uppfattas i globala livsmedelssystem samt i vetenskapliga metoder. Efter genomgången utbildning har studenten kunskap om viktiga perspektiv på landsbygders utveckling och är rustade att både analysera förhållanden som påverkar landsbygder och arbeta för att utveckla landsbygder. Programmet ger en avancerad i huvudsak samhällsvetenskaplig utbildning med fördjupning i huvudområdet landsbygdsutveckling, med tvärvetenskapliga inslag samt kurser i lantbruksvetenskap. Utbildningen ger förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta områden samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, särskilt angående landsbygders och lantbrukssektorns hållbara utveckling.

KARRIÄR

Som agronom med inriktning på landsbygdsutveckling kan du arbeta både lokalt, nationellt och internationellt på exempelvis myndigheter, företag och i organisationer. Efter din utbildning kan du till exempel jobba som:

 • landsbygdsutvecklare eller landsbygdsstrateg
 • handläggare
 • rådgivare
 • forskare
 • småföretagare

RAMSCHEMA

Årskurs 1

UTBILDNINGSPLAN

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Varför plugga till landsbygdsutvecklingsagronom?

"Jag brukar säga att det är en tvärvetenskaplig utbildning som har kopplingar både till lantbruk men också till livsmedelsproduktion"

Hur blir jag agronom?

Och vad är en agronom? En agronom arbetar med hållbar matproduktion och är experter på hur mat produceras och på vad som krävs för att göra det på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Läs mer om agronomexamen och vad en agronom gör här.

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…