Studiemanual

Senast ändrad: 18 januari 2024

Denna studiemanual är i första hand riktad till länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer och viltförvaltningsgrupper.

Studiemanualen är uppdelad i sju delar. Del 2-7 är kopplade till utvalda filmer, faktablad, artiklar, manualer och fördjupande litteratur. Dessutom finns instuderingsfrågor till varje kapitel.

 

  Inledning

Vad är adaptiv ekosystembaserad lokal förvaltning?


Kunskap om systemet


Mål och beslut i viltförvaltningens genomförande

Åtgärder och påverkan i adaptiv förvaltning

Systematiska observationer och inventeringsmetoder

Utvärdering av åtgärder

Kontaktinformation

Fredrik Widemo, Universitetslektor
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
fredrik.widemo@slu.se, 090-786 81 40, 0761-39 10 40