Studiemanual

Senast ändrad: 06 augusti 2019

Denna studiemanual är i första hand riktad till länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer och viltförvaltningsgrupper.

Studiemanualen är uppdelad i sju delar. Del 2-7 är kopplade till utvalda filmer, faktablad, artiklar, manualer och fördjupande litteratur. Dessutom finns instuderingsfrågor till varje kapitel.

 

  Inledning

Vad är adaptiv ekosystembaserad lokal förvaltning?


Kunskap om systemet


Mål och beslut i viltförvaltningens genomförande

Åtgärder och påverkan i adaptiv förvaltning

Systematiska observationer och inventeringsmetoder

Utvärdering av åtgärder

Kontaktinformation