Faktablad och artiklar om älgförvaltning

Senast ändrad: 18 januari 2024

SLU:s publikationer

Förvaltning i ständig förändring, Vilt och Fisk Fakta nr 1, 2006

Jaktens ekonomiska värden då och nu, Vilt och Fisk Fakta nr 2, 2009

Mer vilt idag än för 50 år sedan, Vilt och Fisk Fakta nr 4, 2009 

EU, lagen och jakten, Vilt och Fisk Fakta nr 8, 2009

Jakten i Sverige, Adaptiv förvaltning av vilt och fisk, rapport nr 1, 2008

Hur många älgar kan ungskogen föda på sikt? Fakta Skog nr 8, 2004

Älgbete i tid och rum - vad styr älgarna och betestrycket i ungskog? Fakta Skog nr 7, 2007

Den skandinaviska älgen: ett lätt byte för vargen Fakta Skog nr 8, 2007

Älgkalvar överst på vargens sommarmeny! Fakta Skog nr 10, 2007

Föryngring av asp i Sveriges skogar 1953–2007 Fakta Skog nr 14, 2008

Lodjur och varg - som katt och hund eller...? Fakta Skog nr 3, 2010

Adaptiv älgförvaltning nr 1: Avskjutningsstatistik för älg Fakta Skog nr 10, 2011, uppdaterad 2019

Adaptiv älgförvaltning nr 2: Älgobservationer (Älgobs) Fakta Skog nr 11, 2011, uppdaterad 2019

Adaptiv älgförvaltning nr 3: Spillningsinventering för älg Fakta Skog nr 12, 2011, uppdaterad 2019

Adaptiv älgförvaltning nr 4: Kalvvikter - ett konditionsmått Fakta Skog nr 13, 2011, uppdaterad 2019

Adaptiv älgförvaltning nr 5: Flyginventering Fakta Skog nr 14, 2011, uppdaterad 2019

Adaptiv älgförvaltning nr 6: Åldersstruktur och reproduktion Fakta Skog nr 15, 2011, uppdaterad 2019

Adaptiv älgförvaltning nr 7: Hälsostatus Fakta Skog nr 16, 2011, uppdaterad 2019

Adaptiv älgförvaltning nr 8: DNA-analyser och viltövervakning Fakta Skog nr 17, 2011, uppdaterad 2019

Adaptiv älgförvaltning nr 9: Referensområden som verktyg för viltförvaltningsunderlag Fakta Skog nr 18, 2011, uppdaterad 2019

Adaptiv älgförvaltning nr 10: Med siktet inställt på mål Fakta Skog nr 19, 2011, uppdaterad 2019 

Adaptiv älgförvaltning nr 11: Den svenska älgstammens förvaltning och foderprognoser Fakta Skog nr 20, 2011, uppdaterad 2019

Adaptiv älgförvaltning nr 12: Älg och trafik Fakta Skog nr 21, 2011, uppdaterad 2019

Adaptiv älgförvaltning nr 13: Formell och frivillig samverkan i älgförvaltningen Fakta Skog nr 22, 2011, uppdaterad 2019

Adaptiv älgförvaltning nr 14: Ekosystemaspekter på älgförvaltning med stora rovdjur Fakta Skog nr 23, 2011, uppdaterad 2019

Adaptiv älgförvaltning nr 15: Strategier för beskattning av älg Fakta Skog nr 24, 2011, Uppdaterad 2019

Adaptiv älgförvaltning nr 16: Flera jägare på älgpopulationen – predationsmönster hos varg och björn Fakta Skog nr 25, 2011, uppdaterad 2019

Adaptiv älgförvaltning nr 17: Beskattning av älgpopulationer med varg och björn Fakta Skog nr 26, 2011, uppdaterad 2019

Adaptiv älgförvaltning nr 18: Betesskador av älg – konsekvenser för ekonomi, ekologi och skogsskötsel Fakta skog nr 2, 2019

Adaptiv älgförvaltning nr 19: Vad kan vi lära av goda exempel? Fakta Skog nr 4, 2019

Skogforsks publikationer

Skogsskötsel och älgskador i tallungskog – Resultat från Skogforsk nr 6, 2003.

Älgens vinterfoder – tillgång och utnyttjande. – Resultat från Skogforsk nr. 3, 2005 

Försommarbete på tall – ett skogligt problem. – Resultat från Skogforsk nr 1, 2008.

Kraftigt älgskadad skog får låg tillväxt och bör låggallras, om den ska gallras. – Resultat från Skogforsk nr 14, 2010.


Kontaktinformation

Fredrik Widemo, Universitetslektor
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
fredrik.widemo@slu.se, 090-786 81 40, 0761-39 10 40