Mål och beslut i viltförvaltningens genomförande

Senast ändrad: 06 augusti 2019

Att fastställa mål är centralt i den adaptiva förvaltningen. Fastställda mål bidrar till att definiera problem, alternativ och prioritering av åtgärder.

Målen baserar sig på kunskap om såväl arten älg som de ekosystem älgar är en naturlig del av.  
I detta avsnitt om mål och beslut i viltförvaltningen består studiematerialet av en webbföreläsning om målsättnigsprocessen. Som litteratur rekommenderas Faktablad X kapitel 14 i boken Vilt, människa, samhälle.

Tidigare forskning har visat att det kan vara svårt att fastställa mål. Målen har en tendens att bli alltför övergripande och därmed ospecifika och svåra att utvärdera. Avsnittet beskriver hur man kan etablera så kallade målkedjor för att på så sätt bryta ned övergripande mål till delmål som kopplas samman med olika åtgärder och uppföljningsverktyg. En inledande webbföreläsning presenterar kortfattat vikten av mål i förvaltningen.

Instuderingsfrågor

  • Varför är det nödvändigt att fastställa mål för förvaltningen?
  • Vad är skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa mål?
  • Vad är skillnaden mellan ett effektmål och ett etappmål?
  • Vad är poängen med att använda indikatorer?
  • När uppstår det målkonflikter?
  • Hur kan man fastställa att man är på väg att nå fastställda mål?

Fördjupningsfrågor – att diskutera, reflektera eller fundera över

  • Hur kan fastställande av mål bidra till att öka kunskapen om den resurs som förvaltas?
  • Vilka risker finns med att fastställa mål för förvaltningen av älgen och det ekosystem den ingår i?
  • Är det möjligt att överbrygga målkonflikter i förvaltningen? I så fall hur?

Kontaktinformation