Manualer och rapporter

Senast ändrad: 22 februari 2024

Klicka för att läsa högupplöst version.

Introduktion

(PDF 1,8 mb)

Avskjutningsstatistik 

(PDF, 4,1 mb)

Älgobservationer 

(PDF, 6,6 mb)

Spillningsinventering 

(PDF, 5,7 mb)

Kalvvikter 

(PDF, 2,1 mb)

Flyginventering 

(PDF, 6,6 mb)

Åldersstruktur 

(PDF, 5,3 mb)

Hälsostatus 

(PDF, 4,3 mb)

Genetisk övervakning 

(PDF, 5,1 mb)

Referensområden 

(PDF, 3,9 mb)

Beskattningsstrategier

(PDF 10,4 mb)

Ekosystemaspekter på älgförvaltning

(PDF 20,5 mb)

 

Delrapport, älginventering (PDF, 0,5 mb)

Manualer från Skogsstyrelsen

Dessa manualer är inte längre aktuella och tillgängliga. Använd istället detta verktyg som tagits fram av Skogsstyrelsen:

https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/

  Älgbetesinventering (pdf 3,3 mb)

  Foderprognos (pdf 1,26 mb)

  Referenshägn (pdf 1 mb)


Kontaktinformation

Fredrik Widemo, Universitetslektor
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
fredrik.widemo@slu.se, 090-786 81 40, 0761-39 10 40