Debatten om hyggesfritt skogsbruk i Sverige

Senast ändrad: 03 juli 2023
En kvinna pratar i en handhållen mikrofon. Hon är i skogen. Foto.

Idéhistorikern Kristina Espmark har analyserat begrepp och argument i svenskt pressmaterial 1994–2013. Det är en period som startar med skogspolitikens omläggning till lika villkor för produktion och miljö, och som sträcker sig fram till dagens diskussioner om skogens roll för bioekonomi, klimat, biodiversitet och människans upplevelser.

– Frågor om skogen berör många. Idag är det fler som deltar i debatten om skogens skötsel än det var för tjugo år sedan, och det försvårar för bland annat beslutsfattare och forskare. Samtidigt är det en styrka att fler röster höjs och att de får plats, för det öppnar för fler tankebanor och andra möjligheter, säger Kristina.


Kontaktinformation

viktor.karlsson@slu.se, 090-786 85 16