Kunskap om hyggesfritt skogsbruk i Finland och Sverige

Senast ändrad: 13 april 2023
En skogsmaskin skördar träd. Foto.

Den här rapporten speglar ett urval av den forskning som pågår om hyggesfri skogsskötel i Finland och Sverige. Den spänner över en rad forskningsfält, från traditionell skogsskötsel, via skador, virkeslära och biologisk mångfald, till ekonomi och klimat.

Forskningen om hyggesfria skogsskötselsystem är på uppgående både i Sverige och i Finland. Båda länderna har en likartad skoglig historia och till stora delar jämförbara naturtyper. Forskningsprogrammet Forests and Silviculture in the Future vid det finska naturresursinstitutet LUKE och Future Forests tog gemensamt initiativ till att föra samman sina kompetenser, experimentella data och forskningsresultat för att vinna ökad kunskap om hyggesfria skötselmetoder.

Syftet med rapporten var att visa på kunskapsläget om hyggesfritt skogsbruk så som det har hanterats av forskningen i Finland och Sverige. En sådan sammanställning visar också på luckor där fortsatt forskning behövs. Här ska vi försöka sammanfatta vad vi tror om forskningsbehovet.


Kontaktinformation

viktor.karlsson@slu.se, 090-786 85 16