Tallrik med mat. Foto.
28 sep

Webbinarium på Zoom

Torka och extremväder – effekter på djurhälsa och foder inom svensk mjölkproduktion

Mjölkko med kalv

En hållbar svensk livsmedelsproduktion måste klara framtidens utmaningar – även återkommande extremväder. Torkan 2018 hade stora effekter på djurhälsan och fodertillgången för svenska mjölkkor. Vilka erfarenheter kan dras från denna sommar och vilka lösningar fungerade i praktiken?

2018 var extremt torrt, men med klimatförändringarnas hastighet kommer extremväder att bli vanligare i framtiden. SLU och Växa Sverige samarbetar i olika projekt om extremväder och djurhälsa för att sammanställa erfarenheter, praktiska lösningar och innovationer från torkåret 2018. 

Ett projekt om klimatanpassning av svensk animalieproduktion lett av SVA har publicerat en rapport som visar på sårbarheter och möjliga åtgärder för att produktionen av animaliska livsmedel ska bli mer robust och flexibel än i dag.

Växa Sveriges projekt om djurhälsa vid värmböljor för framförallt mjölkkor samlar in djurhälsodata och berättelser från lantbrukare och foderrådgivare. Projektet som är tvåårigt och finansierat av landsbygdsutvecklingspengar via Jordbruksverket, kommer att presentera preliminära resultat. Slutrapporten med rekommendationer beräknas komma ut under nästa år.

Webbinariet riktar sig främst till veterinärer, rådgivare och lantbrukare, men också till företrädare för relevanta organisationer och myndigheter.

Inspelning av webbinariet

Från webbinariet

Fakta

Tid: 2021-09-28 10:00 - 12:00
Ort: Webbinarium på Zoom
Arrangör: SLU Future Food och Växa Sverige
Sista anmälningsdag: 27 september 2021
Pris: Gratis
Mer information:

Värd, moderator och talare

Annsofie Wahlström, programchef vid SLU Future Food (värd)

Margareta Emanuelson, prodekan vid fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap (moderator)

Ann AlbihnSVA, adjungerad professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU

Karin Persson Waller, statsveterinär vid SVA

Rolf Spörndly, forskare vid institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU

Renée Båge, universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper, SLU

Lena-Mari Tamminen, forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper, SLU

Lisa Ekman, forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper, SLU och djurhälsoveterinär vid Växa Sverige

Organisatörer

SLU Future Food, forskning och samverkan för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart livsmedelssystem – en tvärvetenskaplig satsning för att möta morgondagens utmaningar.

Växa Sverige är landets största husdjursförening. Vi jobbar för en hållbar, lönsam och konkurrenskraftig lantbruksproduktion.

Observera

Webbinariet kommer att spelas in. Inspelningen kommer att finnas tillgänglig i två veckor och vi skickar ut en länk när den är uppladdad.

Vi ber er vänligen om detta

 • Ha mikrofonen avstängd om du inte ska delta i samtalet
 • Ha gärna kameran på, men stäng av den om uppkopplingen är dålig

Program

Kl. 9:45–10:00

 • Vi öppnar det digitala rummet en kvart före webbinariet
 • Välkommen att testa ljud, bild och säga hej

Kl. 10:00–12:00

 • SLU Future Food och Växa Sverige hälsar välkomna
 • Hållbar livsmedelsproduktion klarar framtidens utmaningar, SLU Future Food
 • Klimatanpassning av svensk mjölkproduktion, Ann Albihn 
 • Djurhälsoproblem – erfarenheter från torkan 2018, Karin Persson Waller
 • Foder och alternativa fodermedel, Rolf Spörndly
 • Frågor och allmän diskussion på del 1. Moderator Margareta Emanuelson
 • Fruktsamhet, juverhälsa och värmestress, Renée Båge
 • Extremväderprojektet vid SLU (pågående projekt), Lena-Mari Tamminen
 • Effektivare rådgivning vid extrem torka (pågående projekt), Lisa Ekman
 • Frågor och allmän diskussion på del 2. Moderator Margareta Emanuelson

Kl. 12:00–12:15

 • Digitalt eftersnack för de som vill

Relaterade sidor: