Evenemang om tvärvetenskap

Senast ändrad: 23 augusti 2023

Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU anordnar en serie webbinarier öppna för alla som vill öka sina kunskaper och insikter om tvärvetenskapligt arbete.

Webbinarieserie om tvärvetenskap

Som en del av Interdisciplinary Academy (IDA) anordnar SLU Future Food en öppen webinarserie riktad till alla som vill öka sina kunskaper och insikter om tvärvetenskapligt arbete. Webinarserien är en del av SLU Future Foods satsning på att öka kunskapen om tvärvetenskaplig vetenskap vid SLU. 

Tidigare webbinarier 2022-2023

Tidigare webinarier som har spelats in finns samlade här.

Andra evenemang om tvärvetenskap

Fakta:

Läs mer om tvärvetenskap och olika tvärvetenskapliga satsningar vid SLU

Interdisciplinary Academy (IDA) är en tvärvetenskaplig satsning för hela SLU. Syftet med satsningen är att öka kunskapen om och intresset för tvärvetenskapligt forskningsarbete vid SLU, stärka förmågan hos SLU:s forskare att bearbeta forskningsfrågor ur ett tvär- och mångdisciplinärt perspektiv och underlätta för samarbeten mellan olika institutioner. Interdisciplinary Academy samordnas av SLU Future Food, en av SLU:s fyra framtidsplattformar, med stöd av NJ-fakulteten.

SLU Future Food är en framtidsplattform vid SLU som stimulerar och utvecklar tvärdisciplinär forskning och samverkan för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara livsmedelssystem.