Evenemang om tvärvetenskap

Senast ändrad: 30 november 2022

Den nya Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU anordnar en serie webbinarier öppen för alla som vill öka sina kunskaper och insikter om tvärvetenskapligt arbete. Flera möten om vad IDA-akademin är och hur man ansöker till den kommer också att hållas fram till utlysningen stänger i augusti. Här finns också tips om forskarlägret om tvärvetenskap på Ekenäs i september.

Webbinarieserie om tvärvetenskap

Under 2022-2023 anordnar SLU en öppen webbinarieserie som riktar sig till alla vid SLU som vill öka sina kunskaper och insikter om tvärvetenskapligt arbete. Seminarieserien är en del av SLU Future Foods satsning på att öka kunskapen om tvärvetenskap vid SLU. Webbinarieserien hålls i samband med den nya satsningen Interdisciplinary Academy (IDA)

18 maj 2022: Den nya tvärvetenskapliga akademin vid SLU och varför den är en möjlighet för komplexa utmaningar (Helena Hansson, professor i nationalekonomi vid SLU och programchef för Mistra Food Futures)

5 okt 2022: Reflektioner kring tvärvetenskaplig forskning med exempel från livsmedelsforskning (Håkan Jönsson, docent i etnobiologi vid Lunds universitet, måltidsforskare och gästprofessor vid Institutionen för människa och samhälle, SLU).

25 jan 2023: Tvärvetenskap i praktiken – framgångsfaktorer och problem (Erland Mårald, professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet)

15 feb 2023: Tvärvetenskap och ansökningar (Malin Mobjörk, forskningssekreterare vid Formas)

22 mars 2023: Hur tvärvetenskap har påverkat akademiska karriärer (Jessica Abbott, universitetslektor vid Institutionen för biologi, Lunds universitet)

PRELIMINÄRT DATUM: 29 mars 2023: Hur kan man jobba praktiskt med tvärvetenskap? (Marie Stenseke, professor vid Institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet och programchef för IDA)

Informationstillfällen 2022 om Interdisciplinary Academy vid SLU

För mer information om den nya satsningen, se Interdisciplinary Academy (IDA)

Nya informationstillfällen kommer att ges inför ansökningsomgången till IDA 2023.

Andra evenemang om tvärvetenskap

Fakta:

Läs mer om tvärvetenskap och olika tvärvetenskapliga satsningar vid SLU Future Food

Interdisciplinary Academy (IDA) är en tvärvetenskaplig satsning för hela SLU. Syftet med satsningen är att öka kunskapen om och intresset för tvärvetenskapligt forskningsarbete vid SLU, stärka förmågan hos SLU:s forskare att bearbeta forskningsfrågor ur ett tvär- och mångdisciplinärt perspektiv och underlätta för samarbeten mellan olika institutioner. Interdisciplinary Academy samordnas av SLU Future Food, en av SLU:s fyra framtidsplattformar, med stöd av NJ-fakulteten.

SLU Future Food är en framtidsplattform vid SLU som stimulerar och utvecklar tvärdisciplinär forskning och samverkan för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara livsmedelssystem.