Exempel på korta livsmedelskedjor

Senast ändrad: 08 maj 2023
En matmarknad med grönsaker och människor. Foto.

De vanligaste typerna av korta livsmedelsförsörjningskedjor skiljer sig från varandra och kan komplettera varandra inom ett visst område. Läs om olika exempel på hur närproducerad mat kan säljas här.

Bondens marknad

Bondens marknad definieras som marknadsplatser som organiseras regelbundet på en centralt belägen plats utomhus alternativt under tak. Livsmedel som säljs är ”lokalt producerade”. Antingen odlas maten lokalt eller innehåller lokalt odlade ingredienser. Konceptet växte fram i USA under 1970-talet och spred sig snabbt över Europa. En av anledningarna var troligen de stora matskandalerna under den tiden. Sveriges första marknad startade i Stockholm år 2000 och idag finns mer än 20 marknader spridda över landet.

Kännetecken för Bondens marknad

 • Öppen marknadsplats där nya kunder kan hitta nya producenter
 • Människor möts ansikte mot ansikte och personlig kommunikation mellan producenter och konsumenter sker på en neutral mark
 • Organiserad av tredjepartsaktörer, ofta offentliga eller semi-offentliga
 • Transaktion och upphämtning sker samtidigt
 • Sker regelbundet under skördesäsongen, vilket underlättar säsongsbetonad matkonsumtion
 • Framkallar direkt konkurrens mellan producenter av samma varor 
 • Små volymer av varje produkt per kund

Lådförsäljning

Lådförsäljning är en låda med nyplockade grönsaker och frukter eller styckat kött (färskt eller fryst) från en lokal producent som levererad enligt ett förutbestämt schema antingen till kundens dörr, till en lokal upphämtningssplats eller på producentens gård. Lådförsäljning drivs vanligtvis av en enda producent, men ibland tillsammans med andra lokala producenter som ett kollektiv.

Kännetecken för lådförsäljning

 • Operatörerna erbjuder volymer av en vara, alternativ av olika storlekar och prisklasser
 • Beställningar görs dagar eller veckor före leveransen eller upphämtningen, kanske med förskottsbetalning
 • Lådor marknadsförs till exempel genom e-postlistor, webbsidor, sociala medier eller via personliga nätverk
 • Upphämtnings- eller leveransschema organiseras direkt av producenten
 • Hela djurbaserade lådor säljer alla styckningsdelar (för köttlådor), förpackade grönsakslådor kan innehålla en utvald sort, något som minimerar producentens matsvinn
 • Kan kräva stor lagringskapacitet för både producenten (kylkammare) och konsumenten (frys)

REKO-ringar

REKO-kollektiven är öppna grupperingar av konsumenter och producenter som inrättats för att få konsumenter i kontakt med producenter. Det underlättar försäljning av livsmedel direkt från producenter till konsumenter på samma ort. Kontakten upprättas och underhålls via en Facebook-grupp som satts upp för ändamålet. För varje schemalagt upphämtningsdatum visar producenten och de tillgängliga produkterna och vad de kostar. Konsumenter gör beställningar direkt hos producenterna och sedan träffas de vid den leverans på en förutbestämd plats. Oftast krävs förskottsbetalning.

Kännetecken för en REKO-ring

 • Varje levererad artikel är förbeställd.
 • Marknadsföring utförs uteslutande via en dedikerade Facebook-grupp
 • Inga inköpsskyldigheter eller deltagaravgifter för medlemmarna
 • Elektronisk förskottsbetalning används
 • Konsumenter kan köpa från flera producenter och hämta på samma gång eller plats
 • Upphämtning ordnas regelbundet (ofta två gånger i veckan eller varje månad) på en offentlig plats utomhus

Gårdsförsäljning

Vid gårdsförsäljning säljs produkterna direkt på gården. Det kan vara en informell försäljning där konsumenten kommer till gården när som helst och produkten packas på begäran. Det kan också vara mer strukturerat, med specificerade öppettider och förpackat produktsortiment. Gårdsförsäljning kan också utmynna i en mer formell gårdsbutik.

Kännetecken för gårdsförsäljning

 • Kan vara mycket informell, med liten eller ingen förberedelse av producenten
 • Konsumenter besöker gården med möjlighet till socialt utbyte och lärande
 • Ofta finns det en befintlig relation mellan producent och konsument
 • Övervägande, liten volymförsäljning
 • Kan vara obekvämt med ostrukturerade öppettider

Gårdsbutik

En gårdsbutik är en permanent eller halvpermanent anläggning på gården där gårdsprodukter, både färska och bearbetade (som sylt, honung och ost) erbjuds för direktförsäljning till besökande konsumenter. Butiker är normalt öppna året runt eller på schemalagda öppningar, kanske säsongsbetonade eller på kvällar eller helger.

En gårdsbutik kan kombineras med ytterligare tjänster, till exempel catering, lätta måltider och turism.

Kännetecken för gårdsbutiker

 • Ger producenten flexibilitet att bestämma öppettider
 • Kan innehålla produkter utanför gården, ge konsumenter ett bredare sortiment och stödja den lokala / regionala ekonomin
 • Kräver investeringar på gården för att bearbeta och kyla mat samt välkomna besökarna
 • Måste följa stränga livsmedelshygienregler
 • Möjlighet för konsumenter att besöka gården och uppleva gårdsbaserat jobb som ibland utvecklats till intäktsgenererande aktiviteter
 • Ett ställe att lära sig om jordbruk och ekologi
 • Är en tillgång för regional turism

Samhällsstödda jordbruk

Samhällsstödda jordbruk är ett partnerskap där konsumenter (som här kallade medlemmar eller aktieägare) investerar i en gård, till exempel genom årsabonnemang och / eller bidrag från arbetskraft. I gengäld får aktieägarna en andel av gårdens produktion, till exempel en låda med grönsaker varje vecka och kunskap / erfarenhet från arbetsdeltagande.

Jordbrukare planerar och gör sitt bästa för att producera tillräckliga mängder, kvalitet och olika slags livsmedel för att uppfylla medlemmarnas förväntningar.

Kännetecken för samhällsstödda jordbruk

 • Produktionsaktier som sålts i förväg täcker de årliga driftskostnaderna.
 • Risker och fördelar med produktion delas mellan producenter och konsumenter
 • Konsumenter kan delta som arbetare på gården
 • Delägarna kan få pedagogiska fördelar och rekreationsfördelar
 • Konsumenterna får säsongens råvaror från skörden till ett fast pris
 • Tillåter producenter att visa upp sin miljövårdsmetod och ekologisk odling och / eller etiska avelstekniker