Vad är korta livsmedelskedjor och närproducerad mat?

Senast ändrad: 04 oktober 2021
En person håller en hamburgare i varje hand. Foto.

Termen kort livsmedelskedja (SFSC) täcker ett brett spektrum av livsmedelsmetoder. Formen kan se olika ut, men en gemensam nämnare är att producenter ska kunna marknadsföra och sälja sina produkter till konsumenter i sin relativa närhet.

I Sverige har marknadsdomstolen fast att närproducerat inte får användas om en vara som produceras i en fabrik och säljs över hela Sverige. Bondens marknad sätter till exempel gränsen för närproducerat till högst 25 mil från försäljningsstället.

Färre mellanhänder

Det har gjorts försök på EU-nivå för att skapa klarhet och utveckla definitioner av SFSC. En studie beställd av EU-kommissionen säger

– De involverade livsmedlen identifieras av och spåras till en jordbrukare. Antalet mellanhänder mellan jordbrukare och konsumenter bör vara så få som möjligt eller helst noll (Kneafsey et al. 2013).

EU:s definition

För att stödja utvecklingen och göra metoden SFSC vanligare har EU med stöd av rapporten ovan definierat metoden i sina regler så här:

– En leveranskedja som involverar ett begränsat antal ekonomiska aktörer, engagerade i samarbete, lokal ekonomisk utveckling och nära geografiska och sociala relationer mellan producenter, processorer och konsumenter.
(Artikel 2 i förordning EU nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling av EAFRD.)

Alternativa sätt att strukturera livsmedelssystemet

Definitionerna ovan är fortfarande preliminära, men det som förenar SFSC är att de försöker lösa de problem med avstånd som finns i den vanliga livsmedelskedjan genom att producera mat närmare konsumenten.

Målet med SFSC ör att erbjuda alternativa sätt att strukturera livsmedelssystemet genom att minska av antalet mellanhänder (helst till noll) och att utveckla tätare samhällen som involverar både producenter och konsumenter.  Dessutom är en viktig del att kommunicera värdet av mat som är lokalproducerad och som bygger på en delad värdegrund.