Varför närproducerad mat?

Senast ändrad: 04 oktober 2021
Händer håller tre squashgrönsaker mot kameran. Foto.

Närproducerad mat är mat som produceras på kort avstånd från stället den konsumeras på. Dem har ofta en social struktur och livsmedelskedja som skiljer sig från den vanliga livsmedelskedjan. Tanken är att flera initiativ bidrar till utformningen av ett mer sammanhängande och motståndskraftigt lokalt livsmedelssystem.

Forskning inom området har sedan tidigare uppmärksammat problemet med de stora avstånden inom den konventionella livsmedelsindustrin. Idag har avståndet mellan där maten produceras och där den konsumeras ökat på grund av fler mellanhänder i olika steg i livsmedelskedjan. Det gäller också för livsmedel inom samma land. 

Idag vill många veta var maten kommer ifrån och hur den produceras. Vilket ansvar har de olika aktörerna i livsmedelskedjan? Lokalt producerad mat kan vara en lösning för mer hållbara livsmedel där produktionen känns schysstare.

Att utveckla korta livsmedelskedjor

Livsmedelsforskare har undersökt hur vi kan införa sociala värden och förbättra livsmedelskedjorna. Ett exempel på hur det här kan genomföras är att utveckla olika slags korta livsmedelsförsörjningskedjor och genom att betona vilken betydelse och värden den här medför för både producenter och konsumenter. Sammanlagt kan de här initiativen bidra tilll utformningen av ett mer sammanhängande och motståndskraftigt lokalt livsmedelssystem.

Närproducerat behöver inte betyda bättre mat

Men det är viktigt att hålla ett kritiskt öga på korta livsmedelskedjor och närproducerad mat! Närproducerat behöver faktiskt inte betyda ”bättre” eller mer hållbar mat.

Det är viktigt att närproducerad mat bygger på förtroende, kvalitet och ömsesidighet. En annan knepig fråga som rör närproducerad mat är att det är svårt att dra en tydlig geografisk gräns, är till exempel 50 eller 100 km lokalt?.

Ofta är upp till aktörerna själva att avgöra var gränsen får. Nya vetenskapliga studier som bekräftar att bedömningen av hållbarheten av närproducerad mat är sammanhangsberoende och beror på en mix av sociala, ekonomiska, institutionella och geografiska egenskaper.