Hoppa till huvudinnehåll

Social hållbarhet i livsmedelssystemet

En viktig del av ett hållbart livsmedelssystem är att den som producerar maten har schyssta arbetsvillkor, upplever trygghet för sig och sin familj, och känner uppskattning för sin roll som livsmedelsproducent.

Foto på ett litet barn som sitter i gräset bland fåren. Hans pappa står bredvid och i bakgrunden syns en röd lada.

Social hållbarhet - ett komplext ämne

Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om välbefinnande, hälsa, rättvisa, makt, mat, rättigheter och individens behov. Social hållbarhet är ett komplext ämne som bland annat leder till olika typer av rättsfrågor och diskussioner, till exempel om vem som betalar för ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Social hållbarhet omfattar även djuren i livsmedelsproduktionen och konsumenterna av maten.

Sveriges förändrade lantbruk

Lantbrukare är en yrkeskår i ständig förändring. I den här rapporten från SLU Future Food berättar fyrtio lantbrukare om hur deras situation ser ut i dag och hur förutsättningarna har skiftat sedan 1990-talet.

Omslagsbild från rapporten

Webbinarium och tematisk dialog

SLU Future Food anordnade tillsammans med KSLA i april 2021 ett seminarium om social hållbarhet i livsmedelssystemet, som också utgjorde en tematisk dialog inför FN-mötet Food Systems Summit.

Foto av en gravid lantbrukare med kor.

Podd om lantbrukslogik

Vem vill, vågar och orkar satsa på en bransch som är i händerna på klimatförändringar, politiska beslut och konsumenternas val? SLU-forskarna Kristina Marquardt och Brian Kuns och Camilla Eriksson från FOI har frågat bönderna själva, i en studie om lantbrukets logik.

En lantbrukare med kor. Foto.

Hållbara produktionssystem för kött och mjölk

Hur kan framtidens hållbara kött- och mjölkproduktion se ut? Detta tvärvetenskapliga projekt handlar om modellering och utvärdering av produktionssystem för kött från gris samt kött och mjölk från nötkreatur, med hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter

Griskultingar. Foto.

Social hållbarhet i intensiv och extensiv mjölkproduktion

Stanley Zira är doktorand vid Institutionen för husdjursgenetik och studerar påverkan på olika intressenter från intensiv och extensiv mjölkproduktion ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Detta för att kunna svara på frågan: Vilket produktionssystem är mest socialt hållbart?

Ett glas med kaffe med vispad grädde på toppen. Foto.

Att mäta social hållbarhet med livscykelanalys (LCA)

Produkter behöver vara ekonomiskt och ekologiskt men också socialt hållbara för att platsa i framtidens livsmedelssystem enligt Agenda 2030. Livscykelanalys används för att mäta miljöpåverkan, men hur mäter man den sociala hållbarheten? Ett webinarium från SLU Future Food 2021.

Företagarnas perspektiv

Hur mår landets lantbrukare och hur ser de på hot, brott och kritik mot sin djurproduktion? En ny rapport från SLU och KTH speglas tillståndet.

domarklubba i trä. Foto.

Olycksfall i jordbruket

Rapporten innehåller en kunskapssammanställning om riskfaktorerna stress och trötthet och deras betydelse för olycksfall i jordbruket som underlag till förebyggande insatser och baseras dels på en omfattande litteraturgenomgång och dels på analys av tidigare genomförda intervjuer med olycksdrabbade lantbrukare.

Publicerad: 08 maj 2023 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…