Kost, näring, hälsa och miljöpåverkan – hur tar vi hänsyn till allt?

Senast ändrad: 05 februari 2024
Framsida av rapporten, mjölk hälls i skål med bär.

Hur kan vi väga in fler aspekter än miljöpåverkan i en LCA-analys? Det diskuteras i en rapport om kombinerade miljö- och hälsoeffekter av livsmedel.

En kost med låg miljöpåverkan har inte per automatik ett bra näringsinnehåll och hälsofördelar och en kost som baseras på animalieproduktion med bra näringsinnehåll har kan ha en stor miljöpåverkan i jämförelse med vegetabilier. I höstas avslutades projektet ”Nutrition- och hälsoindikatorer som komplement till livscykelanalyser ” och den 14 januari hölls ett seminarium, där Marta Bianchi från RISE presenterade slutsatser, gjorde framåtblickar och satte resultaten från projektet i ett större sammanhang.

Tre viktiga punkter ur rapporten:

  • Projektet har hittat en indikator som visar kopplingen mellan nutritionskvalitet och hållbarhet i ett nordiskt sammanhang.
  • Projektet belyser behovet av indikatorer som tar in fler aspekter inom miljöpåverkan, hälsa och näringskvalitet.
  • Projektet visar också på behov av att ta fram riktlinjer för hur indikatorerna används inom exempelvis forskning, kommunikation och utbildning.

 

Inspelningen

Rapporten

Rapporten går att läsa här: Och sen då...? – Kombinerade miljö- och hälsoeffekter av livsmedel