Havssvalgsbäcken

Senast ändrad: 06 oktober 2020

Havssvalgsbäcken ingår i mätprogrammet referensvattendrag.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsöningar i databaser för Havssvalgsbäcken

Länkar till övriga data

 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Kalkning

Havssvalgsbäcken är en okalkad referens. Kalkning har dock genomförts nedströms mätstationen och påverkat nedströms i Örvallsbäcken. Den första kalkningen genomfördes 1985. Kalkningsmetoden var doserare i vattendrag. Kalkningen avslutades år 2000.

Information om kalkningen i vattendraget och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen.

Om Havssvalgsbäcken

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE683983-154323 (Havssvalgsbäcken, Dubblanv. 4070)
 • Län: X (Gävleborgs län)

Hela Havssvalgsbäcken

 • Total areal: 2,2 km²
 • Vattendragslängd: 2,2 km
 • Höjd över havet: 305 - 457 m
 • Flodområde: 45 - Delångersån

Stationer

Nedströms Havssvalgsbäcken finns de tidigare kalkade stationerna  Örvallsbäcken 4241 och Örvallsbäcken Gravbacka.

 • Uppströms vägen (Ov. Dubblanväg (4070), Ovan Dubblanvägen)
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske 
  • EUID: SE683983-154323, Ov. Dubblanväg (4070) i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6838522, 585829
  • Total areal: 1,8 km²
 • Nedstr vägen (4071) (ej med på kartan nedan)

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.