Örvallsbäcken 4241

Senast ändrad: 06 oktober 2020

Örvallsbäcken 4241 ingår i mätprogrammet vilande vattendrag, d.v.s. vattendrag med avslutad kalkning.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Örvallsbäcken 4241

 • Vattenkemi och biologi (ej fisk) finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
 • Vattenkemi finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
 • Biologi (ej fisk) finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
 • Fisk finns för uppströms för stationerna 4070 (okalkad) och 4071 för Havssvalgsbäcken och direkt nedströms i exempelvis stationerna Henrikssons stuga och Skrall (4240) för Örvallsbäcken Gravbacka i databasen SERS (SLU).

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Kalkning

Den första kalkningen i Örvallsbäcken 4241 genomfördes 1985. Kalkningsmetoden var doserare i vattendrag. Kalkningen avslutades år 2000. 

Information om kalkningen i vattendraget och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen.

Om Örvallsbäcken 4241

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE684091-154384 (Örvallsbäcken 4240)
 • Län: X (Gävleborgs län)

Hela Örvallsbäcken

 • Total areal: 6,7 km²
 • Vattendragslängd: 6,5 km
 • Höjd över havet: 126 - 458 m
 • Flodområde: 45 - Delångersån

Stationer

Örvallsbäcken 4241 ligger nedströms referensvattendraget Havssvalgsbäcken och uppströms Örvallsbäcken Gravbacka.

 

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.