Örvallsbäcken Gravbacka

Senast ändrad: 06 oktober 2020

Örvallsbäcken Gravbacka ingår i mätprogrammet vilande vattendrag, d.v.s. vattendrag med avslutad kalkning.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Örvallsbäcken Gravbacka

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Kalkning

Den första kalkningen i Örvallsbäcken Gravbacka genomfördes 1985. Kalkningsmetoden var doserare i vattendrag. Kalkningen avslutades år 2000. 

Information om kalkningen i vattendraget och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen.

Om Örvallsbäcken Gravbacka

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE684262-154542 (Örvallsbäcken, Gravbacka)
 • Län: X (Gävleborgs län)

Hela Örvallsbäcken

 • Total areal: 6,7 km²
 • Vattendragslängd: 6,5 km
 • Höjd över havet: 126 - 458 m
 • Flodområde: 45 - Delångersån

Stationer

Örvallsbäcken Gravbacka ligger nedströms såväl Örvallsbäcken 4241 som också har vilande kalkning som referensvattendraget Havssvalgsbäcken.

 • Henrikssons stuga; 4242
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE684098-154399, 4242 i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6839680, 586574
 • Skrall (4240)
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE684131-154456, 4240 i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6840017, 587140
 • Lövåsvägen (4245)
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE684219-154490, 4245 i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6840901, 587469
 • Örvallsbäcken, Gravbacka, 4250; Gravbacka (4249)
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske 
  • EUID: SE684261-154534, 4249 i VISS
  • EUID: SE684262-154542, Örvallsbäcken, Gravbacka, 4250 i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6841326, 587904 (Gravbacka 4249)
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6841338, 587983 (Gravbacka 4250)
  • Total areal: 6,7 km²

 

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.