Metodhandbok för åldersanalys av fisk

Senast ändrad: 29 oktober 2020

Metodhandboken visar både metodik och rutiner som används vid provtagning och preparering av åldersprover. Definitioner och tolkningar av zoner och lästeknik vid åldersbestämning demonstreras. Dessutom beskrivs hur man registrerar data och hur man arkiverar prover och datamaterial.

Handboken innehåller bland annat

  • definitioner av den terminologi som används vid åldersbestämning,
  • beskrivning av lämplig utrustning och rutiner vid olika arbetsmoment,
  • säkerhetsföreskrifter,
  • och en beskrivning av våra åldersdatabaser.

Metodhandboken används som lathund i arbetsmomenten vid åldersbestämning av fisk. Åldersbestämning är något som kräver erfarenhet, varför träning och handledning av en erfaren åldersläsare krävs vid upplärning av ny personal. Metodik, kunskap och vilka arter som åldersbestäms förändras kontinuerligt varför metodhandboken ständigt genomgår förändringar. 

Abborre otoliter o gällock


Kontaktinformation

Magnus Kokkin, miljöanaytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
magnus.kokkin@slu.se, 010-478 42 35