Växtpatologi i jordbruket

Senast ändrad: 05 februari 2024
En bild tagen neråt marken där två svart gummistövlar och en ärtväxt med rosa blommor syns. Foto.

Vi bedriver forskning inom växtpatologi och växters interaktioner med mikroorganismer kopplat till växthälsa. Detta inkluderar patogena interaktioner som leder till sjukdomar hos jordbruksgrödor, men också interaktioner som kan utnyttjas för biologisk bekämpning av sjukdomar och stimulering av växters tillväxt.

Vår forskargrupp arbetar med att förstå de mekanismer som leder till sjukdom i växt-patogeninteraktioner, men även mekanismer som resulterar i biologisk bekämpning av sjukdomar. Vi gör detta genom att kombinera metoder inom molekylärbiologi, evolutionär genetik och jämförande genomik. Inom vår tillämpningsnära forskning utvecklar vi metoder för biologisk bekämpning av sjukdomar och sjukdomsresistenta grödor med fältförsök och förädling.

Vi bidrar också med undervisning i växtpatologi, och kapacitetsuppbyggnad i låginkomstländer. Vårt mål är att bidra till att utveckla effektiva och hållbara växtskyddsstrategier för framtidens växtodling.

Forskargruppen i växtpatologi i jordbruket

Se forskare, postdoktorer, doktorander och tekniker här.

Undervisning

Vi undervisar i växtpatologi, biologisk bekämpning, mykologi och växthälsa på flera kurser på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå.

Pågående projekt

Med projekttitlar på engelska.

  • Biological control of plant diseases using fungal biocontrol agents (finansierat av SLU)
  • Genomics of biocontrol fungi (finansierat av SLU)
  • Mycotoxins and food safety in Rwanda: Understanding the biology and epidemiology of maize ear rots for sustainable maize production (finansierat av Vetenskapsrådet)
  • Bio-based inputs: Biocontrol of coffee fungal pathogens. Microbial treatment for quinoa growth (finansierat av SIDA)
  • Harnessing soil–microbe-plant interactions for sustainable wheat production (finansierat av Formas)
  • Breeding for Biologicals: Biological control of septoria tritici blotch on wheat (finansierat av SLU Grogrund).
  • Breeding for root rot resistance in pea (finansierat av SLU Grogrund)
  • Characterization of Aphanomyces cochlioides in Europe (finansierat av Federal Ministry of Food and Agriculture).
  • Small-RNA based strategies to control fungal plant pathogens- an unexplored mechanism in biocontrol interactions (finansierat av Formas).

Kontaktinformation

Porträttfotografi av en man.Magnus Karlsson

Magnus Karlssons CV-sida
Professor i växtpatologi i jordbruket
institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU
magnus.karlsson@slu.se, 018 -67 1837