Biologisk bekämpning av växtsjukdomar

Senast ändrad: 12 april 2019
structure.jpg

Biologisk bekämpning innebär att man använder nyttiga mikroorganismer (BCA; beneficial microorganisms) för att bekämpa allvarliga växtsjukdomar.

Biologisk bekämpning kommer att spela en stor roll i framtiden, eftersom många bekämpningsmedel anses för skadliga och kommer att fasas ut. Istället kommer ekologisk odling att bli viktigare över hela Europa och detta kommer leda till en mer hållbar utveckling av växtodling. Biologisk bekämpning spelar också en viktig roll i skogsbruket.

Att hitta viktiga organismer för biologisk bekämpning

Vi har identifierat en rad växtsjukdomar där det är sannolikt att nyttiga mikroorganismer kommer att vara värdefulla vid bekämpningen. Några mycket effektivt stammar har valts ut - både bakterier och svampar - som vi nu undersöker ingående.

Från grundforskning till kommersialisering

Vår verksamhet omfattar tillämpad forskning om produktion och tillämpning, tester av hur effektiva mikroorganismerna är i fältförsök samt grundforskning om mekanismerna bakom biologisk bekämpning. Vi arbetar även tillsammans med skogs- och jordbruksindustrin för dessa nyttiga mikroorganismer ska komma närmare kommersialisering.


Kontaktinformation

Professor Dan Funck Jensen

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
dan.jensen@slu.se, 018-672798


Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se