Röta på gran

Senast ändrad: 18 april 2017
root-rot.jpeg

Svampen rotröta är den skadegörare som orsakar de största ekonomiska skadorna i norra och tempererade barrskogar. I Sverige uppvisar så mycket som 15 procent av granbeståndet symptom på röta och olyckligtvis ser vi en tendens till ökning.

Röta och behandlingar

Den allra största andelen av rötad ved orsakas av rotrötesvampen Heterobasidium annosum som årligen ger upphov till förluster för skogsbruket på 50-100 miljoner euro. Rotrötans frammarsch underlättas genom gallring och slutavverkning i ett skogsbestånd. Gallringar kan dock utföras under sommaren med relativt låg risk för infektion om stubbarna behandlas omedelbart efter gallring (se en film om hur det går till till höger på sidan). Stubbarna kan antingen behandlas med urea eller med en suspension av sporer från den Phlebiopsis gigantea, en icke-patogen svamp. Om Heterobasidion introduceras i ett bestånd kan den sprida sig vidare till nästa generation skog. I dessa fall kan stubbarna antingen avlägsnas eller behandlas efter slutavverkningen för att hindra fortsatt spridning. 

Vi tar fram praktiska lösningar för skogssektorn

Institutionen har traditionellt sett spelat en ledande roll i forskning om Heterobasidion annosum där professorerna Martin Johansson och Jan Stenlid har en ledande roll. Institutionens vision på detta område är en minskning av skadorna orsakade av H. annosum i Sveriges skogar. Institutionens uppdrag är att förse skogssektorn med praktiska lösningar baserade på en grundlig förståelse av biologin bakom interaktionen mellan patogen och värdträd.

Se hur det ser ut när stubbar behandlas


Filmen är gjord av Jonàs Oliva.

Spara


Kontaktinformation

Jan Stenlid, Professor
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
jan.stenlid@slu.se, 018-67 18 07

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se