Djurbaserade välfärdsindikatorer

Senast ändrad: 04 april 2024
nötkreatur på bete

I ett projekt finansierat av Nordiska ministerrådet har SCAW tillsammans med representanter från övriga nordiska länder utarbetat material om djurbaserade välfärdsindikatorer, "Animal based welfare indicators".

Djurbaserade välfärdsindikatorer (Animal Based Welfare Indicators, ABWI) har utarbetats med hjälp av finansiering från Nordiska ministerrådet. Gruppen som arbetar med att ta fram de djurbaserade välfärdsindikatorerna för användning vid officiella inspektioner består av 5 medlemmar från de nordiska länderna. Medlemmar är Else Enemark, Fødevarestyrelsen, Danmark, Helena Hepola, Ruokavirasto, Finland, Thora J Jonasdottir, Matvælastofnun Island, Harald Øverby, Mattilsynet, Norge och Birgitta Staaf Larsson, SCAW, SLU, Sverige.

Bedömningsfaktablad har utarbetats för nötkreatur, gris och får:

ABWI scoring cattle.pdf

ABWI scoring pigs.pdf

ABWI scoring sheep.pdf


Kontaktinformation

scaw@slu.se