Europeiskt referenscentrum för djurskydd, EURCAW – idisslare & hästdjur

Senast ändrad: 04 april 2024
logotyp EURCAW - idisslare och hästdjur

Ett konsortium av internationella partners, koordinerat av Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW vid SLU, har utsetts till Europeiskt referenscentrum för djurskydd, EURCAW – idisslare & hästdjur. Dess uppgift är att stödja medlemsstaterna i genomförande och kontroll av EU:s djurskyddslagstiftning för idisslare och hästdjur. Centret startade sin verksamhet 1 juni 2021.

Harry Blokhuis (SLU) är koordinator och konsortiet består av följande partners:

Sverige
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) & Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), Harry Blokhuis och Birgitta Staaf Larsson

Italien
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” (IZSAM), Silvia D'albenzio

Österrike
University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Christoph Winckler

Frankrike
French National Institute for Agriculture, Food, and Environment (INRAE), Isabelle Veissier

Irland
University College Dublin (NUID UCD), Alison Hanlon

Grekland
Ellinikos Georgikos Organismos-DIMITRA (ELGO-DIMITRA), Veterinary Research Institute (VRI), Evangelia Sossidou

 

För mer information, se centrets hemsida:  

EURCAW Ruminants & Equines – – (eurcaw-ruminants-equines.eu)


Kontaktinformation

scaw@slu.se