Sara Nyman

Senast ändrad: 04 juni 2024
Bild på Sara Nyman tillsammans med en brun häst.

Sara Nyman, har arbetat som veterinär sedan 1990 och blev veterinärmedicine doktor 2001. Under de senaste 20 åren har hon varit en flitigt anlitad föreläsare inom hästhälsa, varit medförfattare till boken "Hästens förutsättningar för arbete" och även skrivit egna artiklar eller citerats i många hästtidningar i ämnet.

CV

Började på ridskola 1970

Anställd som hästskötare och arbetsryttare i galoppstall på Irland 1983-84 och i dressyrstall i Österrike 1984-85

Veterinärexamen 1990

Disputerad 2001 med avhandling om den tävlingshästars vätskebalansreglering (Water intake and fluid regulation in the horse). Medverkade vid fortbildning av ridsportens OS-landslag inför Atlanta 1996.

Privatpraktiserande veterinär med specialintresse för förebyggande hästhälsa inklusive hästens munhälsa sedan 2001.

Hållit/-er föreläsningar och utbildningar inriktad på hästhälsa och förebyggande insatser för hästägare, veterinärer och övriga verksamma inom hästnäringen

Genomfört fortbildning steg 1-3 Hästodontologi vid SLU.

Anställd vid Flyinge AB 2008-11 som forsknings- och utvecklingsansvarig. Presenterade 2010 en studie avseende "How is conflict behaviour in the horse evaluated by different categories of horse professionals" vid ISES (International Society for Equitation Science) konferensen i Uppsala.

Academic member i ISES sedan 2010.

Anställd vid Jordbruksverket 2012-13 med huvudansvar för tävlingsveterinärfrågor.

Verkat som biträdande handledare till Malin Axel-Nilsson (disputerad 2015) och Sofie Viksten (disputerad 2016).

Medlem i NCED (Nordic College of Equine Dentistry) sedan 2019 och i deras bett-grupp sedan 2024.

Ingår i Veterinärförbundets Hästsektions ledningsgrupp (sedan 2019), i dess Normgrupp (sedan 2020) samt i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd för veterinärmedicin (sedan 2021).


Kontaktinformation