DISA - Djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning

Senast ändrad: 15 februari 2024

Internetbaserat utbildningsmaterial om slakt och avlivning

EU:s avlivningsförordning, 1099/2009, kräver kompetens för dem som arbetar med slakt eller annan avlivning av produktionsdjur (livsmedel, skinn, ull eller päls) och för dem som hanterar levande djur på slakteri. Personalen ska vara välutbildad och ha insikt i djurvälfärd då djur slaktas eller avlivas kommersiellt och då djuren utsätts för risker ur djurskyddssynpunkt samt för att begränsa stress, rädsla, smärta och lidande. Personalen erhåller kompetensbevis efter utbildning och examination och myndigheterna är skyldiga att se till att en sådan utbildning finns att tillgå. Jordbruksverket har därför finansierat en utbildning som är tillgänglig från och med 2013. SLU har arbetat fram faktainnehållet i ett internetbaserat utbildningsmaterial om slakt och avlivning (DISA), som omfattar 800 webbsidor med ca 700 fotografier och 150 videoklipp (figur 2). Projektgruppen har bestått av Anne Algers, som initierat projektet och varit ansvarig för koordinering av arbetet, samt sakkunniga från SLU, SCAW, SLV, SVA, Jordbruksverket och externa experter.

DISA tar exempelvis upp vad som sker när djur utsätts för hantering i högt tempo med åtföljande stress, buller och möten med okända artfränder och människor samt ger information om vilka effekter felaktig hantering av djur och redskap får för djurvälfärden samt lär ut korrekt djurhantering. SCAW är den enhet på SLU som kommer att ansvara för uppdatering och handläggningen av DISA-materialet i nära samarbete med Jordbruksverket.

DISA erbjuder en uppdatering av senare rön om till exempel djurs förmåga att uppleva smärta samt nya bedövningsmetoder, som även slakteripersonal med lång yrkeserfarenhet och andra yrkeskategorier kan ha nytta av.

DISA är ett öppet material och tillgänligt för alla

DISA finns tillgänglig som en ”open educational resource”. Materialet finns tillgängligt för den instans eller organisation som vill ordna kurser, för yrkesverksamma som vill stärka sin kompetens och för andra som är intresserade av djurvälfärd vid slakt.   

DISA - Utbildning i Djurvälfärd I samband med Slakt och annan Avlivning. 

Beskrivning av DISA. 


Kontaktinformation