Tidsaspekter vid ringmärkningen av vilda fåglar

Senast ändrad: 04 april 2024
Entita sitter på en torr gren, foto

I Sverige ringmärks årligen drygt 300 000 vilda fåglar. Vid fågelmärkning genomgår fåglarna flera moment som kan innebära både obehag och stress. Dessutom kan den tid som fåglarna hanteras inte utnyttjas till andra viktiga beteenden som att äta och putsa sig, vilket kan påverka fåglarna negativt.

I detta pilotprojekt kommer en projektgrupp bestående av forskare och docent Adriaan de Jong, Inst vilt, fisk och miljö, SLU samt Leg vet. Johan Lindsjö, Nationellt centrum för djurvälfärd, SLU att dokumentera tidsåtgången för de olika momenten i ringmärkningen (från fångst till frisläpp), vid fågelstationer men även hos ensammärkare. Resultaten kommer att ligga till grund för mer omfattande studier avseende förkortade hanteringstider vid ringmärkning.

Genom att minska på tiden som fåglarna utsätts för varje moment, kan förhoppningsvis den totala hanteringstiden kortas ned med bibehållen informationskvalitet och bättre välfärd för fåglarna.

Projektet finansieras av Marie-Claire Cronstedts Stiftelse.