Samverkan

Senast ändrad: 12 april 2022

Industridoktorander

Samverkansarbete är en viktig bit av SLU RådNu:s verksamhet och som en del i detta arbete planeras flera industridoktorandtjänster. En industridoktorand är en forskarstuderande som har en anställning vid ett företag och inom ramen av sin tjänst forskar åt SLU. Mer specifikt kommer forskningen inom doktorandtjänsterna att vara kopplat till frågor kring rådgivningsmetodik, nöt- och lammproduktion, precisionsodling och bioenergi.

Vi söker samarbetspartners till dessa projekt!  Kontakta magnus.ljung@slu.se för närmare information. 


Kontaktinformation

Magnus Ljung
Statskonsulent vid Institutionen för människa och samhälle

Telefon: +4651167117, +46703387117
Postadress: SLU RådNu, SLU, Box 234, 532 23 Skara