Samverkan

Senast ändrad: 07 juni 2018

Industridoktorander

Samverkansarbete är en mycket viktig bit av RådNu:s verksamhet och som en del i detta arbete planeras flera industridoktorandtjänster. En industridoktorand är en forskarstuderande som har en anställning vid ett företag och inom ramen av sin tjänst forskar åt SLU. Mer specifikt kommer forskningen inom doktorandtjänsterna att vara kopplat till frågor kring rådgivningsmetodik, nöt- och lammproduktion, precisionsodling och bioenergi.

Vi söker samarbetspartners till dessa projekt!  Kontakta magnus.ljung@slu.se för närmare information. 


Kontaktinformation
Sidansvarig: anna-karin.johnson@slu.se