Innovation för rådgivare

Senast ändrad: 30 december 2020
En rad stående glödlampor och den i mitten är tänd, illustration.

I den här kursen har vi valt att fokusera på innovation som process; hur gör man för att ta en idé till verklighet så att den kan skapa nytta?

Vi sätter dig själv i centrum, med dina egna idéer. Utifrån det försöker vi använda dina nyvunna kunskaper och erfarenheter för att förstå hur du som rådgivare kan stödja och stimulera innovationsutveckling inom de gröna näringarna.

Kursen består av sex webbmoduler samt en workshop där du får möjlighet att diskutera och pröva tillsammans med andra rådgivare.

I kursen igår även individuell coachning; vi diskuterar dina nyvunna kunskaper och relaterar dem till de erfarenheter du får när du börjar arbeta praktiskt med att stimulera och stödja verkliga innovationsprocesser i din vardag.

Kostnad: 6 500 kr exkl moms

Välkommen att göra en intresseanmälan nedan. Det krävs minst sex till åtta anmälda för att kursen ska starta. Detta eftersom kursen bygger delvis på träffar med erfarenhetsutbyte och diskussioner mellan deltagarna.  

Intresseanmälan