Coaching för rådgivare inom naturresursområdet, 3 hp

Senast ändrad: 05 november 2019
Ett grönt träd med många grenar fotograferat underifrån, foto.

Vad är coaching, egentligen? Hur fungerar det? Och – fungerar det? Kursen ger dig de  bärande tankarna och människosynen som hör ihop med ett coachande förhållningssätt och vill inspirera dig att utvecklas vidare tillsammans med dina kunder; hjälpa dig att se nya möjligheter och nya sätt att möta och förstå människor.

Alla möten är unika. Men själva det coachande förhållningssättet bygger på grundläggande värderingar och attityder som blir verktyg som du kan komma långt med – både i jobbet som rådgivare och i hela livet.

I kursen blandas inläsningsavsnitt med inlämningsuppgifter. Du får reflektera och fundera på egen hand och även lösa coachinguppgifter i samverkan med andra.  Till din hjälp under kursen finns två erfarna coacher som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Tre hp (högskolepoäng) motsvarar två veckors heltidsstudier (80 timmar). Kursen består till  50 % av webbaserad teori och till 50 % av praktisk inlärning genom fysiska träffar och implementering i det egna arbetet. 

Kostnad: 6 500 kr exkl moms

Välkommen att göra en intresseanmälan nedan. Det krävs minst sex till åtta anmälda för att kursen ska starta. Detta eftersom kursen bygger delvis på träffar med erfarenhetsutbyte och diskussioner mellan deltagarna.

Intresseanmälan