Processledarutbildning, 3hp

Senast ändrad: 29 december 2020
Två får med två lamm går på en grön vall, foto.

 RådNu kommer att erbjuda en kurs i processledning.

Hur får du med dig en grupp i en förändringsprocess? Hur får du människor att engagera sig, och vad gör du vid intressekonflikter?  Hur hanterar du komplexa frågor för att öppna för möjligheter istället för att fastna i svårigheter?

Processledning handlar om att skapa lärande och handlingskraft, att ta vara på gruppers potential och ge vidgade perspektiv och nya idéer.

Tre hp (högskolepoäng) motsvarar två veckors heltidsstudier (80 timmar). Kursen är webbaserad men kompletteras också med tre träffar.

Kursen är under uppbyggnad.


Kontaktinformation