Ett kompetenscentrum för rådgivning

Senast ändrad: 23 mars 2020

Alla led inom det agrara kunskapssystemet behöver öka sin kompetens för att vi ska nå ökad hållbarhet och en konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelssektor. En effektiv rådgivning är av avgörande betydelse. Därför har vi skapat SLU RådNu - kompetenscentrum för rådgivning.

SLU RådNu är en regionalt förankrad nod i Västra Götaland, med navet på SLU i Skara. Vi arbetar nationellt och har med oss ett internationellt perspektiv. En gemensam kompetensplattform bidrar till att stärka hela kunskapssystemet;  lantbruks- och landsbygdsföretagare, rådgivare, myndigheter och forskare.

SLU RådNu ingår i Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM) vid SLU Alnarp.


Målet

RådNu bygger en nationell samverkansplattform och tar fram en ny arbetsmodell för hur landsbygdens forskningsbehov kan fångas upp, förädlas och vid behov omsättas i konkreta forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vårt mål är att bli en naturlig samarbetspartner för forskning och kompetensutveckling inom landsbygds- och lantbrukssektorns rådgivning.

Verksamheten är uppdelad i olika ämnesområden, se figuren nedan.

 
 

Västra Götalandsregionen finansierar

Kompetenscentrum Rådgivning ingår i en omfattande satsning vid SLU i Skara, som ingår i Västra Götaland 2020 - Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling.


Kontaktinformation

Magnus Ljung
Statskonsulent vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Telefon: +4651167117, +46703387117
Postadress: RådNu, SLU Skara, Smedjan, 532 31 Skara

Christina Lundström, Projektkoordinator
Rådgivare vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Telefon: +4651167237, +46707743088
Postadress: RådNu, SLU Skara, Smedjan, 532 31 Skara

Sidansvarig: anna-karin.johnson@slu.se