Ett nationellt kompetenscentrum för rådgivning

Senast ändrad: 12 mars 2024

Vårt mål är att bidra till hållbar utveckling genom att stärka kapaciteten hos olika aktörer och skapa förutsättningar för samverkan och samarbete. Vi arbetar nära människor med nya metoder och arbetssätt. Genom vår forskning och undervisning vill vi förstå, stödja och delta i innovativa förändringsprocesser.

Vårt uppdrag

  • Vi vill stärka kapaciteten hos de aktörer som på olika sätt bidrar till en hållbar utveckling.

  • Genom att arbeta med intressenter i ett tidigt skede deltar vi aktivt i utvecklingsprocesser.

  • Vi formar och anpassar teknisk och social innovation, så att den integreras i samhället på ett rättvist och ansvarsfullt sätt.

  • Vi ser kommunikation och nya arbetssätt som avgörande för att lyckas nå ökad hållbarhet.

Vi ser likartade utmaningar i olika sammanhang och möter behoven av:

  • stärkt kunskapsutveckling och innovation

  • bättre förutsättningar för samverkan och samarbete

  • förmåga att gå från ord till handling

  • ökad kompetens

  • nya metoder och arbetssätt för att hantera komplexitet och konflikter

Metoder och lärande

SLU RådNu arbetar nära näringens aktörer och genom forskning, utbildning och utvecklingsprojekt är vårt mål att stärka kapaciteten hos dem – både internt och externt.
Vi arbetar med att öka vår gemensamma förståelse för framgångsfaktorer (forskning) och med att utveckla metoder som är användbara i många olika sammanhang (praktik). Lärandet sker i de processer vi arbetar i.

Breda samarbeten

Vår forskargrupp arbetar brett och gärna tillsammans med andra. Idag arbetar vi till exempel med Hushållningssällskapen, Växa Sverige och olika länsstyrelser. En viktig samarbetspartner är Västra Götalandsregionen som bidragit till vår finansiering i många år. I arbetet använder vi metoder och vägar som våra partners även senare kan ha nytta av och själva kan applicera i sin verksamhet.

 

Tillämpningsområden

Biodling

Pollinering

Naturbruksdialog

Jordhälsa

 

Samtliga forskningsprojekt

Läs mer på vår startsida

 


Kontaktinformation

Magnus Ljung
Agronomie doktor, statskonsulent och verksamhetsledare för SLU RådNu.

magnus.ljung@slu.se
tel: +46 511 671 17, +46 70 338 71 17