Personal vid SLU RådNu

Senast ändrad: 25 november 2022

SLU RådNu är en grupp forskare och doktorander som arbetar utifrån Campus Skara. Välkommen att kontakta oss!

Magnus Ljung                 
Magnus Ljung 
Agronomie Doktor, statskonsulent och verksamhetsledare vid SLU RådNu.
Forskar kring hur vi kan förbättra vår förmåga att samverka för att skapa hållbara livsmedelssystem.

tel: 0511-671 17, 070-338 71 17

---
Magnus Ljungs text om
att gå från ord till handling

Christina Lundström
Christina Lundström,
Agronomie Licentiat med fokus på forskning om jordhälsa och hur vi involverar lantbrukare i nya brukningsmetoder.

tel: 0511-672 37, 070-774 30 88

 

Jenny Höckert
Jenny Höckert 
Agronomie Doktor med fokus på forskning om jordhälsa och hur vi involverar lantbrukare i nya brukningsmetoder.

tel: 072-233 25 80

 

Lotta Fabricius Kristiansen
Lotta Fabricius Kristiansen
Forskningsassistent med erfarenhet av biodling och pollineringsfrågor.

tel: 0511-671 16, 073-057 71 51

 

Lars Johansson
Lars Johansson
Fältassistent och rådgivare inom markanvändning och biologisk mångfald.
Arbetar med utveckling av projektet Naturbruksdialog.

tel: 010-224 53 61

 

Lisa Blix Germundsson
Lisa Blix Germundsson
Doktorand som forskar på hur man kan utveckla kunskap och sprida innovation inom gröna företag och lantbruk.

CV

tel: 040-41 52 53, 0722-17 47 61


 

Anna Lind Lewin
Anna Lind Lewin
Kommunikatör med erfarenhet inom gastronomi, lantbruk, biodling och pollinering.

tel: 070-656 31 31

 

Maria Lingaas
Utbildningsledare
tel: 0511-670 22

 

Jannica Krafft
Industridoktorand
tel:010-471 03 08, 070-833 00 66


Louise Axelsson
industridoktorand och veterinär, forskar på rådgivning, management och kunskapsspridning i stora mjölkkobesättningar.


Ylva Carlqvist Warnborg
Kommunikatör, tjänstledig t o m 230901
tel: 0511-672 24, 070-251 69 84

 

 


Kontaktinformation

Magnus Ljung
Statskonsulent vid Institutionen för människa och samhälle

magnus.ljung@slu.se
tel: +46 511 671 17, +46 70 338 71 17